7.1.2014 Laki lapseen kohdistuneen seksuaali-ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä voimaan 1.1.2014

Vuoden 2014 alusta alkaen laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä muuttui laiksi lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä. Lakimuutoksen jälkeen lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia selvitetään samalla mallilla kuin seksuaalirikoksia ja niistä aiheutuneista kustannuksista vastaa valtio.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon malli Keski-Suomessa (päivitetty 2014) (182 Kt)