Meijän Mieli

Meijän mieli- hankkeen tavoitteena on nuorten aikuisten mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen monipuolisen tukitoiminnan ja omaehtoisten verkostojen rakentamisen avulla. Hankkeessa käytetään toipumisorientaatiopohjaista ajattelua, koulutusta ja toimintaa työskentelyn viitekehyksenä ja arvolähtökohtana.

Meijän mieli- hanketta on rakennettu työpajoissa, joihin on osallistunut muun muassa maakunnan eri mielenterveysjärjestöjen, seurakunnan, kokemusasiantuntijoiden, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, oppilaitosten ja Kosken edustajia. Työpajoissa on syntynyt asiantuntijoiden yhteinen näkemys siitä, että maakunnassa on voimakas tarve löytää arjen kumppaneita mielenterveystoipujille sekä kehittää uudenlaista toimintaa ja viestintää, jolla luodaan joustavia ja rohkaisevia tuki -ja vapaaehtoistyön ratkaisuja mielenterveystoipujille sekä vapaaehtoisille. Hankkeen kivijalkana toimii periaate: vapaaehtoiset, toipujat, kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset toimivat ja kehittävät yhdessä toimintaa. 

Hankkeen rahoittaa STEA ja sen kesto on kolme vuotta (2020-2023). 

Hankkeen tavoitteet: 

  • Nuorten aikuisten mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen. 
  • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien tuki- ja vapaaehtoistyön ratkaisujen luominen.
  • Nuorten aikuisten  mielenterveystoipujien aseman vahvistaminen toipumisorientaation avulla. 
  • Uusien toimintamuotojen kehittäminen kansalais- ja järjestötoimintaan toipujien arjen ja osallisuuden parantamiseksi 
  • Positiivisesta mielenterveydestä viestiminen. 

Hankkeen kohderyhmät: 

  • Nuoret aikuiset mielenterveystoipujat (15-29 –vuotiaat), jotka tarvitsevat sosiaalista tukea arjessa selviämiseen. Pitkään sairastaneet, mahdollisesti jo työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä myös vasta sairastuneet, joiden elämäntilanne on muuttunut sairastumisen myötä. Hankkeessa ei kuitenkaan edellytetä diagnoosia, vaan mukaan voi tulla silloin, kun kokee toiminnan itselleen tarpeelliseksi. 
  • Henkilöt, jotka haluavat työskennellä vapaaehtoisina nuorten mielenterveystoipujien kumppaneina. Myös toipujat itse voivat toimia vapaaehtoisina kokemusasiantuntijoina. 
  • Keski-Suomen maakunnan asukkaat, joiden tietämystä positiivisesta mielenterveydestä edistetään viestinnän avulla. 

Hankkeessa tapahtuu/ ajankohtaista:

Ti 20.10.2020 klo 17-19 Läheisten hyvinvointi- ilta yhteistyössä Tuttu -tukea ja toivoa tulevaan -hanke/Keski-Suomen mielenterveysomaiset -FinFami ry   

 

Yhteystiedot

Merja Angle
hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@koske.fi
puh. 040 124 1426

Katja Laajala
hanketyöntekijä
etunimi.sukunimi@koske.fi
puh. 040 164 7560

Seuraa hankkeen toimintaa: FB  | Instagram |  Discord