Välittävät sukupolvet -hanke (2005-2007)

Yhteyshenkilö

Hankekoordinaattori
Anu Kari

Hankekoordinaattori
Minna Rajalin

Toteutusajankohta

1.3.2005 – 31.12.2007

Välittävät sukupolvet hankkeen tavoitteet

1. Luoda yhteisölliset toimintatavat, joissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden arki kohdataan sukupolvien välisellä mentoroinnilla ja sukupolvityöllä.

2. Luoda paikallisia ja alueellisia sukupolvien välistä mentorointia ja sukupolvityötä toteuttavien ammatti- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoja sekä vuorovaikutuksen malleja.

3. Arvioida sellainen malleja koskeva tiedontuotanto ja kokemus, joka mahdollistaa toimintatapojen levittämisen yleiseen käyttöön.

Pitkän aikatähtäimen tavoitteita ovat:

4. Tukea lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointia.

5. Vahvistaa sukupolvien välistä yhteistyötä alueellisesti ja paikallisesti.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys

Aikuisystävätoiminta jatkaa hankkeissa kehitettyä toimintamallia