TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (2020–2023)

Tasos -hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaralähtöistä ja vaikuttavaa aikuissosiaalityötä yhdessä aikuissosiaalityön työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Lähtökohtana ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen ongelmalähtöisyyden sijaan.

Taloudellista kyvykkyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistetaan uudenlaisilla lähestymistavoilla sekä yhteisöllisillä ja toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeessa kokeillaan myös luontolähtöisten toimintojen soveltamismahdollisuuksia sosiaalityössä. Näin pyritään tukemaan palvelujärjestelmän siirtymää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Hanke on käynnistynyt kunnissa keskusteluina siitä, millaista osaamista tulee vahvistaa ja millaiset käytännön toteuttamisvaihtoehdot olisivat mahdollisia. Ideointi, osaamisen vahvistuminen ja verkostoituminen jatkuvat talven aikana yhteisissä työpajoissa. Yksilötyön lisäksi tarkoituksena on hyödyntää ryhmätyön, vertaistuen ja yhteisötyön menetelmiä.  Keväällä päästään konkreettisesti näiden menetelmien kokeiluvaiheeseen. THL: n ja kuntatoimijoiden kehittämää AVAIN-mittaria ja tietosisältöä hyödynnetään vaikuttavuuden arvioinnin työkaluna. Kehittäminen on viety lähelle sosiaalityön arjen käytäntöjä. Kunnissa työskentelee viisi kehittäjäsosiaalityöntekijää, joiden työtehtävään on sisällytetty osa-aikaista kehittämistyötä. Tällä rakenteella  vahvistetaan koko työryhmän osallisuutta kehittämistyössä ja uusien menetelmien käytännön kokeiluissa. Kehittämisen suuntaviivat muotoutuvat sosiaalityön arjessa esiin nousseista tarpeista.

Hankkeeseen osallistuvat Keski- Pohjanmaalta Soiten alueen kunnat sekä Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikan alueen kunnat. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tukee alueiden kehittämistyötä. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Tuki ry ja Kosti ry. 

Hankkeelle on myönnetty ESR- rahoitus ajalle 1.9.20-28.2.23. Hankkeen kustannusarvio on 497 677 €.  

Hankehenkilöstö:

Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi, p. 050 5651 444

Keski-Suomen projektityöntekijä Marianne Kuorelahti, marianne.m.kuorelahti@jyu.fi, p. 050 4282 110

Keski-Pohjanmaan projektityöntekijä Katri Viitasalo, katri.viitasalo@jyu.fi, p. 040 673 3571