Sosiaalialan osaamiskeskukset

Suomessa toimii kymmenen sosiaalialan osaamiskeskusta, jotka muodostavat koko maan kattavan sosiaalialan alueellisen tutkimus- ja kehittämisverkoston. Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan perustana on laki (linkki Finlex-sivustolle), joka tuli voimaan vuonna 2002. Osaamiskeskusten perustoimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Muu rahoitus tulee kunnilta tai erilaisena hankerahoituksena. 

Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määriteltynä tehtävänä on sosiaalialan osaamisen sekä perus- ja erityispalvelujen kehittäminen. Lisäksi sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat linkkinä alan koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön välillä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminnan toteuttaminen, ja alueellisen yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen palvelujen tuottamiseksi.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat hallinnoltaan erilaisia ja rakentuneet vastaamaan oman toiminta-alueensa tarpeisiin. Lisäksi osalla on oma erityistehtävänsä: Finlandssvenska Kompetenscentret (FSKC) toimii ruotsinkielisen väestön osaamiskeskuksena ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on saamenkielisen väestön palvelujen kehittäminen.

NHG:n selvitys sosiaalialan osaamiskeskuksista

NHG selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sosiaalialan osaamiskeskusten asemaa osana sote-uudistusta. Elokuussa 2022 julkaistun selvityksen tarkoituksena oli tuoda esiin näkemyksiä siitä, miten sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta sekä kehittämisosaamisen säilyminen turvataan hyvinvointialueiden käynnistymisvaiheen yli. Selvitys tekee näkyväksi sosiaalialan osaamiskeskusten monipuolista toimintaa sekä organisoitumisen moninaisuutta. Tutustu selvitykseen tästä linkistä (pdf).

Tutustu sosiaalialan osaamiskeskuksiin