Harjoittelu Koskessa

Harjoittelupaikkamme kevään 2024 osalta ovat täynnä.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus harjoittelupaikkana tarjoaa laaja-alaisen näkökulman sosiaalialaan ja sen kehittämiseen. Käynnissä olevat hankkeemme mahdollistavat syventymisen kehittämisteemoihimme, kuten rakenteelliseen sosiaalityöhön, lastensuojeluun, mielen hyvinvointiin tai sosiaalihuollon tiedonhallintaan. Lisää tietoa hankkeistamme löydät Kehittämistyö-sivulta.

Mitä harjoittelussa pääsee tekemään?

Harjoittelussa pääset osaksi työyhteisömme arkea ja olet apuna monenlaisissa työtehtävissä. Harjoittelijan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi erilaisia kirjallisia töitä (esim. muistioita), suunnittelutehtäviä (mm. tilaisuudet, tuleva toiminta) sekä lähi- ja etätapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä.  Samalla tutustut verkostojemme toimintaan ja asiantuntijoidemme työhön. 

Millaiseen harjoitteluun soveltuu? 

Koske soveltuu parhaiten kehittämiseen ja johtamiseen keskittyvien harjoitteluiden toteutuspaikaksi. Emme tee asiakastyötä, joten Koske harjoittelupaikkana ei sovellu pääsääntöisesti asiakastyön käytännön harjoitteluun (esim. sosiaalityön Käytännöt I ja II).  

Meillä harjoittelussa olleiden tutkintonimikkeitä on ollut mm. sosiaalityöntekijä, sosionomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja, toimintaterapeutti. 

Raportit ja opinnäytetyö 

Harjoittelijamme tekevät merkittävää työtä ja sen vuoksi julkaisemme kehittämistehtäviin liittyviä raportteja Kosken harjoitteluraportteja -julkaisusarjassa. Pääset tutustumaan aiempiin raportteihin tästä linkistä.

Toiminnastamme ovat monet löytäneet myös opinnäytetyönsä aiheen. Alla muutama esimerkki:

Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Keneen ottaa yhteyttä?

Ota yhteyttä erikoissuunnittelija Sivi Talvensolaan (sivi.talvensola[at]koske.fi) tai sinua kiinnostavan hankkeen työntekijään. Kerrothan viestissäsi hieman itsestäsi ja kiinnostuksen kohteistasi. Kutsumme harjoittelusta kiinnostuneet ensin haastatteluun, jossa pohdimme yhdessä harjoittelun toteutusta. 

Tervetuloa!