TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (2020–2023)

TASOS-hankkeessa (2019–2023) kehitetään aikuissosiaalityötä yhdessä työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Hankkeessa on kolme keskeistä teemaa: voimavaralähtöinen ja suunnitelmallinen asiakastyö, taloussosiaalityö sekä yhteisölliset ja luontolähtöiset menetelmät.

Taloussosiaalityössä kokeillaan uudenlaisia yksilö- ja ryhmätyön menetelmiä, missä tavoitteena on edistää asiakkaan taloustaitoja. Lisäksi on käynnistetty matalan kynnyksen talousneuvolatoimintaa, jonne voi tulla ilman ajanvarausta mieltä painavan taloushuolen kanssa. Talousneuvolan asiantuntijatiimiin kuuluvat talous- ja velkaneuvonta, ulosotto, aikuissosiaalityö ja paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan myös Kela, sosiaalinen luototus ja diakonia.

Yhteisöllisten, toiminnallisten ja luontolähtöisten menetelmien soveltamismahdollisuuksien kokeilut ovat olleet korona- aikana haasteellisia. Tuunauspajat ovat mainio esimerkki, missä kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä annetaan esineille uusia käyttötarkoituksia tai toteutetaan muuten vain luovia ideoita ja harjoitetaan käden taitoja. Yhteisöllinen ryhmätoiminta kuntoilun merkeissä on osoittautunut innostavaksi uudeksi toiminnaksi ja sopii erinomaisesti osaksi sosiaalityötä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi, p. 050 5651 444

Keski-Suomen projektityöntekijä ja projektitutkija Marianne Kuorelahti, marianne.m.kuorelahti@jyu.fi, p. 050 4282 110

Keski-Pohjanmaan projektityöntekijä ja projektitutkija Tuija Kuorikoski, tuija.h.kuorikoski@jyu.fi, p. 050 430 6522

Katso TASOS-hankkeen sivut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kotisivuilla.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unionin logo.

Tausta

Kunnissa työskentelee viisi osa-aikaista kehittäjäsosiaalityöntekijää. Tällä rakenteella vahvistetaan koko työryhmän osallisuutta uusien menetelmien kokeiluissa. Kehittämistyön toteutuminen edellyttää työntekijöiden ja myös asiakkaiden kuulemista ja yhteistä ideointia. Työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi on järjestetty kehittämisteemojen mukaisia työpajoja. Kehittäjäsosiaalityöntekijät ovat kokeneet säännöllisen yhteisen ajatusten ja kokemusten vaihdon tärkeäksi.

Hankkeen asiakkaiden osalta kootaan tietoja tavoitteista, tilannetekijöistä ja käytetyistä menetelmistä (avain-tietosisällöt). Tavoitteena on tarkastella data-aineiston kautta sosiaalityön asiakasprosessia ja sen vaikuttavuutta. Kehittämishankkeen rinnalla toteutetaan samanaikaisesti Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD) -tutkimushanke (linkki Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sivuille) samoista teemoista.

Hankkeeseen osallistuvat Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikka sekä Keski- Pohjanmaalta Soite. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tukee alueiden kehittämistyötä. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Tuki ry ja Kosti ry. 

Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus ajalle 1.9.20-28.2.23. Hankkeen kustannusarvio on 497 677 €.