Paikka Auki

Paikka Auki -ohjelmalla mahdollistetaan osatyökykyisen tai työelämän ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren palkkaaminen vuodeksi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Sen avulla tuetaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Rahoituksen myöntää STEA.

Paikka Auki -ohjelman myötä Koskeen on palkattu viestintä- ja toimistoassistentti vuoden määräajaksi.

Paikka Auki -työntekijöidemme kokemuksia

Paikka Auki -rahoituksen avulla olemme vuosina 2019–2024 mahdollistaneet viidelle henkilölle työelämävalmiuksien ja osaamisen vahvistamisen sekä sosiaalialaan tutustumisen Kosken viestintä- ja toimistoassistenttina. 

Lue entisten Paikka Auki -työntekijöidemme kokemuksista artikkeleistamme.

Paikka Auki logo.