Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke (2005-2007)

Yhteyshenkilö

Jouni Airola
Projektipäällikkö
Jyväskylän kaupunki
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Toteutusajankohta

2005 – 2007

Tavoitteet

Hankkeen eri toimijatahojen yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen.

Hankkeessa uudistetaan kuntien olemassa olevia vanhuspalveluja sekä luodaan kuntien omien palvelujen rinnalle seudullista ja monitoimijaista pal-velutuotantoa.

Hankkeella turvataan alueen vanhusten palvelujen laatu ja saatavuus siten, että palvelujen järjestäjät ja tuottajat toimivat asiakaslähtöisesti ja saumattomasti yhteistyössä ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn periaatteita noudattaen.

Suunnitelmat

Muut tiedot

 • Hallinnoija: Jyväskylän kaupunki
 • Osahankkeita
  • Seudullinen vanhuspalveluiden strategia
  • Hoidon ja hoivan selvitys
  • Kilpailutus
  • TUMA – Tuotannonohjausmalli jatkohoidon hallintaan
  • SAS – Jatkohoidon hallinta
  • Kotihoidon kehittäminen Palokan kuntayhtymässä (Jyväskylän mlk, Petäjävesi,Toivakka, Uurainen)
  • Kotihoidon kehittäminen Keuruun kuntayhtymässä (Keuruu, Multia)
  • Kotihoidon kehittäminen Korpilahti-Muuramen kuntayhtymässä
 • Hankkeen eri toimijatahojen yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen.
  Hankkeessa uudistetaan kuntien olemassa olevia vanhuspalveluja sekä luodaan kuntien omien palvelujen rinnalle seudullista ja monitoimijaista palvelutuotantoa.
  Hankkeella turvataan alueen vanhusten palvelujen laatu ja saatavuus siten, että palvelujen järjestäjät ja tuottajat toimivat asiakaslähtöisesti ja saumattomasti yhteistyössä ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn periaatteita noudattaen.