Vanhusasiavaltuutettu-hanke (2007-2009)

Yhteyshenkilö

Pauliina Takala
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
p.044-2882128

pauliina.takala@vanhusasia.fi
p. 044 288 2128
www.vanhusasia.fi

Toteutusajankohta

2007 – 2009

Tavoitteet

Ikäihmisille on tänä päivänä tarjolla informaatiota ja palveluja. Olemassa
olevien järjestelmien rinnalle kehitettävällä vanhusasiavaltuutettu
toimintamallilla voidaan edelleen tuoda ikäihmisten ääntä ja näkökulmaa
paremmin esille. Vanhusasiavaltuutettu luo uusia kanavia ikäihmisten
mielipiteiden ja tarpeiden kuulemiseksi sekä edistää poikkihallinnollista
yhteistyötä eri toimialojen ja toimintayksiköiden kesken ikäihmisten
asioista ja palveluista päätettäessä. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on
vanhusten edun, oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen Keski-Suomessa
yleisellä yhteiskuntapolitiikan alalla.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hallinnoija: Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö