Sosiaalityötä tukevan konsultaatiopalvelujärjestelmän kehittäminen (osa valtakunnallista Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanketta) (2003-2004)

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö
Leena Kurra
puh. 044-054 1712

Kosken johtaja
Marja Heikkilä
0400- 546 613

etunimi.sukunimi@koske.jyu.fi
(korvaa osoitteessa å=a, ä=a, ö=o)

Toteutusajankohta

1.1.2003 – 30.6.2004

Tavoite ja toteutus

Toimeksianto koskee STAKESin toteuttaman Sosiaalihuollon ekonsultaatiohankkeen osaa, jolla kehitetään sosiaalityötä tukevaa konsultaatiopalvelujärjestelmää. Tavoitteena on yhteistyörakenteita kehittämällä ja tietoa välittämällä edistää asiantuntevien konsultaatiopalvelujen saatavuutta ja käyttöä sosiaalityön tukena Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan tilanneselvitys jo toimivista sosiaalihuollon konsultaatiokäytännöistä, toteutetaan konsultoinnin kokeiluja yhteistyössä ekonsultaatiokokonaisuuteen kuuluvien aluehankkeiden kanssa, kehitetään sopimusmalleja, levitetään tietoa konsultoinnista, selvitetään konsultointiin liittyviä osaamis-, ammatinharjoittamis- ja vastuukysymyksiä.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

  • Hankkeen toteutusalue: Keski-Suomi osana valtakunnallista hanketta
  • Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)