Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke (VETO-hanke)

« Takaisin edelliselle sivulle

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke (VETO-hanke)

Yhteystiedot:

Päällikkö
Anne Viinikka
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
p. 075 324 5516
anne.viinikka@mll.fi

Koordinaattori
Christa Carpelan-Kähönen
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
p. 050 435 9500
christa.carpelan-kahonen@mll.fi

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja / Keski-Suomi
Alisa Puustinen
Keskitie 10, 44500 Viitasaari
p. 050 436 3224
alisa.puustinen@mll.fi

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja / Häme
Anna-Kaisa Viljanmaa
Hattulan kunnanvirasto
Parolantie 42, 13720 Parola
P. 050 436 3230
anna-kaisa.viljanmaa@mll.fi

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja / Varsinais-Suomi
Minna Maanpää
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3, 20700 Turku
p. 050 436 2999
minna.maanpaa@mll.fi

Toteuttamisajankohta

2009-2013

Tavoitteet

1. Vapaaehtoistoiminnan aktivointi, ohjaus ja tuki

Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoisten ja paikallisyhdistysten ohjaus ja tuki viedään lähelle toimijoita seudullisiin ohjauspisteisiin, joiden kautta a) tuetaan vapaaehtoistoiminnassa jaksamista ja luodaan vapaaehtoisten rekrytointimalli, b) kehitetään uusia tapoja osallistua toimintaan myös lyhytkestoisesti ja projektiluontoisesti, c) vahvistetaan MLL:n lapsi- ja perhetoimintaan liittyvää vapaaehtoisten koulutusta ja tukea. Hankkeen aikana liiton työntekijöiden kansalaislähtöistä vapaaehtoistoiminnan ohjausosaamista vahvistetaan uuden ammatillisen lisäkoulutusohjelman avulla.

2. Kuntakumppanuus ja verkostoituminen

Kehitetään hyviä kumppanuuskäytäntöjä ja otetaan niitä käyttöön hankealueilla. Näitä voivat olla esimerkiksi sopimusmallit ja erilaiset yhteistyörakenteet. Hankkeen aikana vahvistetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsi- ja perhetoiminnan roolia alueellisessa perhekeskusyhteistyössä.

3. MLL:n lapsi- ja perhetoiminnan sisältöjen ja laadun kehittäminen

Kehitetään ja yhtenäistetään MLL:n ehkäisevän lapsi- ja perhetyön ydinsisällöt: perhekahvilat, vertaisryhmät, lasten kerho- ja harrastustoiminta sekä tukihenkilötoiminta. Lisäksi luodaan nämä ydintoiminnot kattava arviointijärjestelmä.

Suunnitelmat, esitteet jne.