Romaniasiain sosiaali- ja terveydenhuoltoalan osaamiskeskuksen käynnistämisselvitys (ROMKE)

Tavoitteet

Hankkeessa suunnitellaan romaniasioiden osaamiskeskus, joka toimii kansallisena romanien osallisuutta ja hyvinvointia tukevien toimintamallien kehittäjänä ja levittäjänä uudistuneissa sote- ja maakuntarakenteissa.

Tehtävät

• Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon romaniosaamista koskevan nykytilan selvitystyö;

• Luodaan rakenteet ja hahmotetaan romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnan sisältö, roolit ja yhteistyö uudessa sote- ja maakuntarakenteessa;

• Verkostoidutaan THL:n, oppilaitosten ja yliopistojen sekä uudistuvien alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien ja muiden romanitoimijoiden kanssa;

• Selvitetään rakennetta, joka tukee romaneja koskevan hanketoiminnan hakuprosessien, hankehallinnon osaamisen ja hankkeista saatavien tulosten hyödynnettävyyttä;

• Lisäksi suunnitellaan rakennetta, jossa erityisasiaa koskeva osaamiskeskus toimii valtakunnallisena toimijana.

Ohjausryhmä
Ritva Anttonen, KTT, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henna Huttu, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö (puheenjohtaja)
Taja Kiiskelä, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/RAINER-hanke
Malla Laiti, erikoissuunnittelija, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Tuula Lindberg, erikoissuunnittelija, Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Henry Lindgren, suunnittelija, Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Kati Turtiainen, YTT, yliopistolehtori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Mariitta Vaara, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/ROOSA-hanke
Helena Valentin, suunnittelija, Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Hankkeen rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö

Toteutusajankohta
Selvitystyön on määrä valmistua toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Yhteystiedot

Päivi Gynther, VTT suunnittelija
Puh. 040 159 6950
Sähköposti: etunimi.sukunimi@koske.fi
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4 (1. krs, huone 110)
40100 Jyväskylä