Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE)

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) (2008-2011 ja 2012-2015) osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämistyön suuntaviivat. Kaste-ohjelma linjaa ne toimenpiteet, joiden toteuttamiseen hallitus on sitoutunut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi ohjelmakaudella. Kaste-ohjelma toimii ”sateenvarjona” muille samaan aikaan käynnissä oleville alan kehittämisohjelmille.

Kaste-ohjelmassa Keski-Suomi ja Itä-Suomi muodostivat yhteisen toiminta-alueen ja johtoryhmän.

Keski-Suomen alueella toteutetut Kaste-hankkeet