Vammaistyö

Kosken vammaispalvelutyöryhmä toimii keskustelufoorumina ja yhdyssiteenä eri yhteistyötahojen välillä sekä seuraa vammaispalveluita kehittävien hankkeiden etenemistä maakunnassa. Työryhmä toimii tiedonvälityskanavana valtakunnallisen kehittämistyön ja osaamiskeskustoiminnan sekä maakunnallisen vammaispalveluiden kehittämistyön välillä. Työryhmän jäsenet toimivat tiedonvälittäjinä edelleen omissa taustayhteisöissään. Kosken vammaispalvelutyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa. Työryhmä toimii sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmänä. Vuonna 2018 puheenjohtajana toimii palveluvastaava Mirva Vesimäki Äänekoskelta ja varapuheenjohtajana vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen Jämsästä.

Maakunnalliset työkokoukset

Kosken vammaispalvelutyöryhmä koordinoi maakunnallisten vammaisalan ammattilaisten työkokousten järjestämistä ja tiedottaa niistä. Tarpeen mukaan järjestetään kuntien, kehittämishankkeiden ja Kosken yhteistyönä seuraavat työkokoukset

  • Työkokous vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä tekeville ja vammaispalveluista vastaaville työntekijöille
  • Vammaistyön laaja maakunnallinen työkokous