Työryhmät ja työkokoukset

Koske koordinoi maakunnallisten työryhmien toimintaa ja kutsuu sosiaalialan eri ammattilaisia työkokouksiin.

Laajapohjaisella työryhmätyöskentelyllä on Keski-Suomen maakunnassa jo pitkät perinteet. Työryhmät linjaavat oman toiminta-alueensa maakunnallista kehittämistä. Eri sisältöalueiden työryhmät koostuvat käytännön sekä koulutuksen ja tutkimuksen edustajista. Toimintaan on sitoutunut myös asiakaskehittäjiä ja alan ammattilaisia julkiselta sektorilta, järjestöistä kuin yksityisiä palveluntuottajiakin. Työryhmätoiminnan tarkoitus on  tunnistaa ajankohtaisia osaamisvajeita ja kehittämistarpeita sekä innovoida kulloinkin tarvittavia kehittämisen toimia.

Sosiaalialan ammattilaisten työtä tukevia työkokouksia järjestetään Keski-Suomessa useille ammattiryhmille. Koske vastaa niiden koordinoinnista ja koollekutsumisesta tarpeen mukaan. Työkokoukset mahdollistavat alan ajankohtaisen tiedon sekä maakunnallisen kuulumisten ja kokemusten vaihdon, hyvien käytäntöjen välittymisen ja työnohjauksellisen vertaistuen. Työkokoukset ovat osallistujille maksuttomia.