Sosiaalipoliittinen vaikuttaminen

Kosken perustoimintaan sisältyy paljon sosiaalipoliittista vaikuttamista niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kosken edustajia on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistustyössä sekä sote- ja maakuntauudistuksessa. Koske toimii aktiivisena sosiaalihuollon äänenä rakenteellisessa muutostyössä. Koske tuo esille ja keskusteluun ajankohtaisia sosiaalipoliittisia ilmiöitä ja tukee esim. hyvinvointierojen kasvua estäviä toimia. Järjestöyhteistyö ja kansalaistoiminnan merkitys on Kosken toiminnassa tärkeällä sijalla.

Sosiaali- ja terveysjohdon työkokoukset

Koske tarjoaa tukea sosiaali- ja terveysjohdon maakunnalliselle yhteistoiminnalle ja verkostoitumiselle järjestämällä yhteisiä työkokouksia vähintään kahdesti vuodessa tai tarpeen mukaan. Sote-johdon työkokoukset toimivat sote- ja maakuntauudistuksen yhtenä valmistelufoorumina.

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehitystyö

Koske on tiivisti mukana sote- ja maakuntauudistuksessa tekemässä uutta Keski-Suomen maakuntaa. Keski-Suomen maakuntauudistuksen valmistelusivut löydät täältä.

Koske käynnisti toukokuussa 2013 yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa esiselvityksen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallia ja palvelukonseptia koskevan hankesuunnitelman tekemistä varten (Kosken raportteja nro 38/2013). Kaste-ohjelman rahoitus saatiin kolmivuotiselle kehittämishankkeelle, joka käynnistyi keväällä 2014.  Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen kotisivut löytyvät Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Koske toteutti niinikään laajan yhteistyöverkoston kanssa Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen ajalla 04/2010 – 08/2011. Selvityksen tavoitteena oli löytää Keski-Suomen asukkaita parhaiten palvelevia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistapoja ja -malleja. Lisätietoa selvityksestä ja sen materiaaleista voit lukea täältä.

ParasSos-tutkimus

Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen ParasSos-tutkimus seurasi ja arvioi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia sosiaalipalveluiden laatuun kuntalaisten näkökulmasta vuosina 2008-2011. Tutkimuksessa kerättiin määrällistä ja laadullista seuranta-aineistoa erityisesti Keski-Suomen alueelta.