Sosiaalipoliittinen vaikuttaminen

Kosken perustoimintaan sisältyy runsaasti sosiaalipoliittista vaikuttamista niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kosken edustajia on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistustyössä sekä sote- ja maakuntauudistuksessa. Koskea kuullaan asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja meiltä pyydetään sosiaalialaa koskevista lakiuudistuksista lausuntoja säännöllisesti. Tutustu Kosken viimeaikaisiin lausuntoihin tästä linkistä.

Tietoa rakenteellisen muutostyön pohjaksi

Koske toimii aktiivisena sosiaalihuollon äänenä rakenteellisessa muutostyössä. Keskeisenä välineenä tässä toimii vuosittain julkaistava sosiaaliasiamiehen raportti, johon kootaan maakunnan kattava tieto Keski-Suomen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin tilasta vuosittain vaihtuvista näkökulmista (tutustu raportteihin tästä linkistä). Tietoa sosiaalialan kehittämisen pohjaksi kerätään maakunnallisilla ja valtakunnallisilla selvityksillä. Esimerkiksi harjoittelijoiden tekemien raporttien avulla voidaan tarttua ketterästi havaittuun tietovajeeseen ja saada nopeasti tuloksia kehittämistyötä varten. Sosiaalialan vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi Koskessa panostetaan viestintään, jotta tuotetusta tiedosta voidaan raportoida monikanavaisesti ja ajantasaisesti. Tutustu Kosken raportteihin ja harjoitteluraportteihin.

Ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelua

Koske tuo esille ja keskusteluun ajankohtaisia sosiaalipoliittisia ilmiöitä. Viime aikoina esiin on nostettu mm. yksinäisyys, sen aiheuttamat riskit hyvinvoinnille ja keinoja yksinäisyyden lievittämiseksi (tutustu Yhdessä ei olla yksin -hankkeeseen). Toisena sosiaalipoliittisena teemana on nostettu keskusteluun yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat (tutustu Kokemukset näkyviksi -hankkeeseen).  Järjestöyhteistyö ja kansalaistoiminnan merkitys on Kosken toiminnassa tärkeällä sijalla; tästä yksi esimerkki on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen kanssa laadittu kannanotto Meijän sote-keskuksesta.