Perustoiminta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perustehtävä on olla maakunnallinen vakiintunut, joustava ja arvostettu sosiaalialan kehittämisen yhteisö ammattilaisille ja muille toimijoille.

1. Tuemme sosiaalialan pitkäjänteistä kehittämistyötä

  • Koordinoimme Keski-Suomen sosiaalialan kehittämistyötä niin, että yksittäisten hankkeiden toiminta muodostaa tuloksellisen jatkumon aina kehittämisideasta pysyvän käytännön juurtumiseen saakka.
  • Huolehdimme siitä, että kehittämistoimet liittyvät Keski-Suomen kuntien kehittämistarpeisiin, kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan, Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaan ja muuhun alueelliseen kehittämistyöhön
  • Kehitämme ja kokeilemme maakunnallisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yhteistyössä eri palvelun järjestäjien ja toimijoiden kanssa.
  • Hyödynnämme valtakunnallista ja kansainvälistä kehittämistietoa ja –verkostoa Keski-Suomessa ja välitämme tietoa keskisuomalaisesta osaamisesta muualle Suomeen ja Eurooppaan.

2. Kokoamme, yhdistämme ja välitämme sosiaalialan tieteellistä ja kokemuksellista tietoa

  • Järjestämme yhteisiä kehittämis- ja keskustelufoorumeita käytännön toimijoille, tutkijoille ja koulutuksen järjestäjille
  • Edistämme sosiaalialan soveltavaa ja monitieteistä tutkimusta
  • Sanoitamme sosiaalialan hiljaista tietoa kehittämisen tueksi yhdessä käytännön toimijoiden kanssa.

3. Vahvistamme ammattitaitoa sosiaalialalla

  • Tuotamme ja kehitämme sosiaalialan työmenetelmiä sekä konsultaatiokäytäntöjä ja -palveluita.
  • Ennakoimme osaamistarpeita ja haravoimme täydennyskoulutustarpeita, jotta voimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa löytää sopivia keinoja ammattitaidon parantamiseksi (seminaarit, työkokoukset, hankkeet, jne.)
  • Tarjoamme alan ammattilaisille foorumin vertaistukeen ja –oppimiseen.