Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tarjoaa maakunnan kunnille lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluita 31.12.2022 saakka ”Lastensuojelun työparimalli” -hankkeen alla . Tänä aikana palvelu on kunnille maksutonta.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä on

 • kokenut lastensuojelun sosiaalityöntekijä
 • kokenut kouluttaja
 • Pride-valmentaja

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä voi toimia kunnan työntekijän työparina tai osana laajempaa työryhmää esimerkiksi:

 • lastensuojelutarpeen selvityksissä
 • avohuollon tai sijaishuollon lastensuojelutyön toteuttamisessa; palvelu on käytettävissä myös shl:n alaisissa asiakkuuksissa
 • huostaanoton valmistelussa
 • huostaanoton lopettamisedellytysten arvioinnissa
 • huostaanoton jälkeisessä kotiuttamistyössä
 • sukulaissijaisvanhemmuusselvityksissä, läheisverkoston kartoituksissa

Työapua on tarjolla myös:

 • konsultaatiotarpeisiin (yksilö- ja ryhmäkonsultaatiot) 
 • asiakirjayhteenvetojen laadintaan 
 • uusien työntekijöiden käytännönläheiseen ja työnohjaukselliseen lastensuojelutyön perehdyttämiskoulutukseen
 • yhteistyötahojen koulutukseen lastensuojelun perustehtävästä ja yhteistyökäytäntöjen tukemiseen paikallisessa verkostossa
 • mentorointiin; mentorointi on lastensuojelun työntekijän mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työn arkea yhdessä kokeneen lastensuojelun ammattilaisen kanssa

Hankkeen aikana työntekijän panosta ei voi varata kuntaan tiettyä määrää kuukaudessa vaan työskentely on tapauskohtaista.

Erityissosiaalityöntekijä myös:

 • koordinoi maakunnallisen lastensuojelutyöryhmän toimintaa
 • koordinoi maakunnallisen Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (Master) toimintaa 
 • osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kehittämistyöhön
 • toimii Keski-Suomen Voikukkia -toiminnan koordinaattorina

Yhteystiedot

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä
Katja Salminen-Lahtinen
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
p. 044 265 1064
katja.salminen-lahtinen@koske.fi 

Kustannukset

31.12.2022 saakka lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelut tuotetaan Lastensuojelun työparimalli -hankkeen kautta ja palvelut ovat kunnille maksuttomia.

Tietoa ja kokemuksia palvelun käytöstä Keski-Suomessa

Johanna Hietamäen pro gradu -tutkielma Erityissosiaalityöntekijän palvelu maaseudun sosiaalityön tukena (pdf, 538 KB)