LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti (2020–2022)

Mistä Lumossa on kysymys?

Lastensuojelun monialaista uudistamista kehittävä Lumo- hanke on aloittanut toimintansa marraskuun puolivälissä Keski-Suomessa. Hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä- ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuosille 2020-2022. Hankkeen kehittämistyössä ovat mukana asiakkaat, lasten ja perheiden palveluiden parissa toimiva henkilöstö sekä keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Keski-Suomen alueella. Kaikki Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lastensuojelua ja perhepalveluita monitoimijaisen yhteiskehittämisen, yhteissuunnittelun ja yhteisen arvioinnin periaatteiden kautta. Kaikki kehittäminen tähtää pysyviin rakennemuutoksiin sekä siihen, että kunnat ja etenkin lapset ja perheet aidosti hyötyisivät kehittämistyön tuloksista.

Hankkeen tavoitteet:

  • Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan, 
  • Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla sekä 
  • Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Hankkeen tavoitteena on näin ollen vahvistaa Keski-Suomen kuntien lastensuojelutyön monitoimijaista ja systeemistä työotetta omassa kunnassaan, mutta myös vahvistaa maakunnallista monitoimijaista ja systeemistä työskentelyä lasten ja perheiden palveluissa. Hankkeen kannalta keskeistä on tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien Keski-Suomen kuntien kanssa, joten kunnissa voidaan varautua syksyn ja alkuvuoden aikana lastensuojelun kehittäjän Reetta Salmen yhteydenottoihin yhteistyöhön liittyen. Hanketyön tavoitteena on edistää niitä asioita, jotka kunnissa koetaan merkityksellisiksi lasten ja perheiden palveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Yhteystiedot:

Otathan rohkeasti yhteyttä!

Reetta Salmi
Lastensuojelun kehittäjä
Lumo-hanke Keski-Suomi
reetta.salmi@koske.fi
p.040-6537220