Yhdessä ei olla yksin -hankkeen selvitykset

Vuosina 2017-2019 toteutettu hyvinvointiyhteistyöhanke kartoitti keskisuomalaisten asukkaiden yksinäisyyden kokemuksia ja osallisuuden esteitä kunta- ja asuinaluekohtaisilla selvityksillä. Lisäksi selvitettiin kohtaamispaikkoja, ns. kansalaisten olohuoneita, niiden palveluita, tarpeita ja vapaaehtoisten toimintaa.

Selvityksissä ja kartoituksissa käytettiin menetelminä erilaisia haastatteluja ja sähköisiä kyselyitä, mutta palautetta otettiin myös verkostotoimijoilta ja moniammatillisilta ryhmiltä. Osassa selvityksistä apuna olivat alan opiskelijat Jyväskylän yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Hanke tuotti yhteistyössä JAMK:n hyvinvointikioski -hankkeen kanssa kaksi työpajaa keväällä 2018. Työpajoissa eri toimijat ja yhdistykset pohtivat hyvinvointitupakonseptia. Tietoa kohtaamispaikoista tms.