Asiantuntijatyöryhmien muistiot

Hyvinvointia tuottavat ja kehittävät hankkeet

muistio 17.5.2017

muistio 5.9.2017

– muistio 12.12.2017

– muistio 9.3.2018

muistio 25.05.2018

– muistio 2.4.2019

muistio 4.9.2019

muistio 21.11.2019

muistio 17.02.2020

Nuorten parissa toimivat tahot

muistio 11.8.17

– muistio 7.12.2017

– muistio 16.3.2018

– muistio 1.6.2018

muistio 1.2.2019

Nuorten parissa toimivien tahojen yhteistyökokouksia olivat myös lukuista palaverit, joissa käsiteltiin teematapahtumia tai kampanjoita, kuten #sutonnähty, Yksinäisyydestä yhteiseksi 26.4.2019 ja discord-alustan kokeilu. Toinen projektikehittäjämme erikoistui hankkeen aikana nimenomaan nuorten kokemaan yksinäisyyteen.

Ikäihmisten parissa toimivat tahot

muistio 29.5.2017

Kukoistava kotihoito -hankkeen ja kuntien vanhustyön sekä monien keskisuomalaisten ikäihmisten toimijoiden olemassa olevan yhteistyön johdosta Yhdessä-hanke ei järjestänyt oman teemaryhmän työskentelyä kevään 2017 jälkeen. Sitä vastoin teimme yhteistyötä eri kuntien seurakuntien ja vanhusneuvostojen sekä kumppanuuspöytien kanssa.

Maahanmuuttajien parissa toimien tahojen asiantuntijaryhmä kokoontui vuoden 2017 ajan. Sen jälkeen asiantuntijaryhmän työskentelyn sijasta hanke osallistui maahanmuuttajien parissa työtään tekevien hankkeiden avoimiin verkostotapaamisiin ja yhteistyöhön Jyvälän Setlementin ja Paremmin Yhdessä ry:n kanssa. Lisäksi hankkeella oli kuntakohtaisia neuvonnan klinikkapäiviä, kokouksia ja tapahtumia sekä luonnollisesti näihin liittyviä verkostokokouksia ja ohjauksia Jämsässä, Karstulassa, Kyyjärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella.

muistio 16.5.2017

muistio 20.6.2017

– muistio 15.8.2017

– muistio 21.11.2017

Lapsiperheiden parissa toimivat tahot, asiantuntijaryhmä NINNI

muistio 24.5.17

muistio 20.7.17

– muistio 13.11.2017

– muistio 8.2.2018

Heikommassa asemassa olevien parissa toimivat tahot, asiantuntijaryhmä HILJA, kahdeksan kokousta, lisäksi köyhyysverkostotyö

muistio 30.5.17

muistio 30.8.17

– muistio 7.11.17

muistio 18.2.2019

muistio 21.5.2019

– muistio 19.8.2019

muistio 8.10.2019

muistio 5.11.2019

Hyvinvointikoordinaattorit ja yhteyshenkilöt, yhdeksän kokousta

– muistio 7.6.2017

– muistio 22.8.2017

– muistio 24.10.2017

– muistio 7.2.2018

muistio 2.5.2018

– muistio 25.9.2018

muistio 8.2.2019

– muistio 12.09.2019

– muistio 21.11.2019