Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO

Hyvinvointi on osa onnellista arkea. Meillä Keski-Suomessa globaaleja hyvinvointihaasteita ratkoo asiantuntijaverkosto KEHO. Sata sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan huippuasiantuntijaa lähes 20 organisaatiosta edistää hyvinvointia tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden keinoin. Me teemme hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on mukana KEHO:ssa eli Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä. KEHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.

KEHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista järjestö- ja yritystoimintaa. KEHO:n toiminta tapahtuu kuuden työryhmän (tutkimus, innovaatio, koulutus, hanke, viestintä, ohjausryhmä) työskentelyn kautta.

Mistä KEHO koostuu?

Verkostoon on sitoutunut 16 toimijaa ja yhteensä noin 100 asiantuntijaa. KEHO:ssa mukana ovat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.

Keski-Suomen hyvinvointisektorin vahvuutena on kansainvälisesti korkeatasoinen liikuntaosaaminen. Jyväskylässä sijaitsee Suomen ainut liikuntatieteellinen tiedekunta (JYU), valtakunnallisten liikunnanedistämisohjelmien (Liikkuva koulu, varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen, työikäisten Kunnossa kaiken ikää) koordinointi (LIKES), liikuntalääketieteen erikoisala ainoana Suomessa (KSSHP), huippu-urheilun keskus (KIHU ja Olympiakomitea) sekä laajaa järjestötoimintaa (KesLi). Liikunnan ja urheilun huippukeskittymä Keski- Suomessa vaikuttaa kokonaisvaltaisesti maakunnan asukkaiden hyvinvointiin. Keskisuomalaisilla hyvinvointi-innovaatioilla ja -yrityksillä on mahdollisuus menestyä maailmanlaajuisesti ja löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten lapsiperheiden ja ikääntyvien hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja työkyvyn ylläpitämiseen. Lisäksi Keski-Suomessa on useita hyvinvointiin erikoistuneita yrityksiä, laajaa järjestötoimintaa sekä käynnissä olevat merkittävät Uusi sairaala Nova- ja Hippos-projektit. Tämän ainutlaatuisen yhdistelmän johdosta on luontevaa, että hyvinvoinnin osaamiskeskittymä luodaan juuri Keski-Suomeen.

Mitä KEHO tekee?

KEHO mahdollistaa verkostomaisen yhteistyön tekemisen. KEHO etsii rajapintoja liikunta-, terveys- ja sosiaalialoilta, kuntoutuksesta, koulutuksesta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä liike-elämästä. KEHO tuottaa työryhmätoiminnan kautta uusia avauksia, sparraa ideoita ja koordinoi yhteistyötä sekä viestii verkoston toiminnasta ja tuloksista. KEHO tekee Keski-Suomesta hyvinvoinnin maakunnan asukkaidensa parhaaksi.

Miksi Koske on mukana KEHO:ssa

KEHO on selkeä jatkumo maakunnassa tehdylle tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyön kokoamiselle, jossa Koske on jo vuosia ollut aktiivinen toimija. Maakunta tarvitsee yhteisen kehittämisalustan, jollaiseksi KEHO nyt tarjoutuu. Haluamme olla mukana kehittämässä uudenlaista, monialaista osaamiskeskittymää maakunnan asukkaiden parhaaksi.

KEHO:n toimintaa:

Yhteystiedot

Päällikkö Päivi Fadjukoff, p. 050 518 1410
Viestintä Annaleena Aira, p. 0400 232 096

www.kehofinland.fi

Kosken johtaja Marja Heikkilä, p. 0400 546 613
erikoissuunnittelija Sivi Talvensola, p. 0400 904 663