Muita hankkeita

Takaisin

Alla olevien linkkien kautta löydät alueella käynnissä olevia erilaisia sosiaalialan kehittämishankkeita. Mukana on myös laajempia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita.

  • Kansa-koulu III -hanke (2020 – 2021) jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä. Hankkeessa valmennetaan sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestetään kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden aikana (2015 – 2019) valmennetuille kirjaamisasiantuntijoille.
  • Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO (perustuu esiselvityshankkeeseen Campus FI – Future Innovation) (2016 -) Liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yritysten osaamiskeskittymää rakennetaan Keski-Suomeen laajalla yhteistyöllä. KeHO:on sitoutunut 16 tahoa, joista Koske on yksi. Monialaisen ja monitieteisen yhteistyön voimin ratkotaan sekä terveyden että sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä ja kehitetään uusia innovaatioita, tehokkaampia työmenetelmiä ja niiden opetusta.
  • Meijän Mieli (2020 – 2022) -hankkeessa tavoitteena on nuorten aikuisten mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen monipuolisen tukitoiminnan ja omaehtoisten verkostojen rakentamisen avulla. STEA-rahoitteista hanketta hallinnoi Koske, toteutus tehdään laajalla maakunnallisella verkostoyhteistyöllä.
  • Palvelupolut kuntoon (PAKU, 2018 – 2020) -hankkeessa kehitetään maakunnallista palveluohjauksen mallia Keski-Suomeen. ESR-rahoitteisen hankkeen hallinnoijana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina Koske ja Gradia.
  • Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (TASOS, 2020 – 2022) -hankkeessa kehitetään taloussosiaalityötä sekä luontolähtöisen ja yhteisöllisen sosiaalityön menetelmiä. ESR-rahoitteista hanketta hallinnoi Jyväskylän yliopiston Chydenius-instituutti, osatoteuttajina Jyväskylän, Laukaan ja Äänekosken kunnat sekä Saarikan kuntayhtymä Keski-Suomesta ja Soite-kuntayhtymä, joka kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan.