Mikä Koske?

Kosken julkaisuja, Matara ja yhteistyö

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Koske pitää esillä väestön tarpeita vastaavaa sosiaalialan asiantuntemusta, alan ammattilaisia, heidän osaamistaan sekä sen kehittämisen tärkeyttä ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkitystä ja edellytyksiä.

Koske on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sosiaalialan osaamiskeskusten lainmukaiset tehtävät ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito koulutuksen, käytännön ja tutkimuksen välillä. Sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toimintaa säätelee laki ja asetus.

Kosken työyhteisö muodostuu osaamiskeskuksen henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja organisaatioiden kehittäjistä. Kosken arvoihin kuuluvat avoimuus, luotettavuus ja yhdenvertaisuus, joiden toteutumisesti kerrotaan tarkemmin täällä.

Koskea pitää yllä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä lisää tietoa omalla sivullaan. Kosken toimintakertomukset ja -suunnitelmat ovat nähtävillä täällä.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus täytti 10 vuotta vuonna 2012. Tutustu Kosken juhlajulkaisuun ja -videoon täällä.

Kosken perustehtävä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perustehtävä on olla maakunnallinen vakiintunut, joustava ja arvostettu sosiaalialan kehittämisen yhteisö ammattilaisille ja muille toimijoille.

1. TUEMME SOSIAALIALAN PITKÄJÄNTEISTÄ KEHITTÄMISTYÖTÄ

  • Koordinoimme Keski-Suomen sosiaalialan kehittämistyötä niin, että yksittäisten hankkeiden toiminta muodostaa tuloksellisen jatkumon aina kehittämisideasta pysyvän käytännön juurtumiseen saakka.
  • Huolehdimme siitä, että kehittämistoimet liittyvät Keski-Suomen kuntien kehittämistarpeisiin, kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan, Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaan ja muuhun alueelliseen kehittämistyöhön
  • Kehitämme ja kokeilemme maakunnallisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yhteistyössä eri palvelun järjestäjien ja toimijoiden kanssa.
  • Hyödynnämme valtakunnallista ja kansainvälistä kehittämistietoa ja –verkostoa Keski-Suomessa ja välitämme tietoa keskisuomalaisesta osaamisesta muualle Suomeen ja Eurooppaan.

2. KOKOAMME, YHDISTÄMME JA VÄLITÄMME SOSIAALIALAN TIETEELLISTÄ JA KOKEMUKSELLISTA TIETOA

  • Järjestämme yhteisiä kehittämis- ja keskustelufoorumeita käytännön toimijoille, tutkijoille ja koulutuksen järjestäjille
  • Edistämme sosiaalialan soveltavaa ja monitieteistä tutkimusta
  • Sanoitamme sosiaalialan hiljaista tietoa kehittämisen tueksi yhdessä käytännön toimijoiden kanssa.

3. VAHVISTAMME AMMATTITAITOA SOSIAALIALALLA

  • Tuotamme ja kehitämme sosiaalialan työmenetelmiä sekä konsultaatiokäytäntöjä ja -palveluita.
  • Ennakoimme osaamistarpeita ja haravoimme täydennyskoulutustarpeita, jotta voimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa löytää sopivia keinoja ammattitaidon parantamiseksi (seminaarit, työkokoukset, hankkeet, jne.)
  • Tarjoamme alan ammattilaisille foorumin vertaistukeen ja –oppimiseen.

Kosken toimintaa