Café Social -materiaalit

11.4.2019 CAFÉ SOCIAL – Sosiaalityön asema ja valtasuhteiden tarkastelua pienessä kunnassa

14.3.2019 CAFÉ SOCIAL – Vaientaminen ja vaikeneminen sosiaalialalla

14.2.2019 CAFÉ SOCIAL – Vertaisarviointi nuorisokodeissa

17.1.2019 CAFÉ SOCIAL – ”Omaksi tunnistettu” – Sosiaalihuoltolain 42 §:n mukainen omatyöntekijä aikuissosiaalityön ammatillisena käytäntönä

2.10.2018 CAFÉ SOCIAL – SOSIAALITYÖN PAIKKA PÄIHDETYÖSSÄ – RAKENTEET JA KÄYTÄNNÖT LIIKKEESSÄ

23.5.2018 CAFÉ SOCIAL – osallisuus sosiaalityön tukena

25.4.2018 café social – KESKUSTELUA PÄIHTEISTÄ

21.3.2018 CAFÉ SOCIAL: yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä keski-suomeen – hankinnan nykytilanne ja tulevaisuuden visiot

 

24.1.2018 CAFÉ SOCIAL: sosiaalityö päivystyksessä

 

31.10.17 CAFÉ social:yhdessä asiakkaan kanssa?

27.9.2017 Café Social: Rakenteellinen sosiaalityö osaksi asiakastyötä

23.5.2017 CAFÉ SOCIAL: ASIAKKAAT JA ASUKKAAT UUTTA SOSIAALIHUOLTOA TEKEMÄSSÄ

26.4.2017 Cafe Social: Sosiaalihuollon uusi henkilöstörakenne ja tulevaisuuden osaaminen

23.3.2017 Cafe Social: valinnanvapaus sosiaalihuollossa

8.3.2017 Cafe social: Vaikuttavan sosiaalityön uusi rakenne