Konsultoiva varhaiserityisopettaja

Koske hallinnoi kunnille suunnattua konsultoivan varhaiserityisopettajan palvelutoimintaa. Keski-Suomen kunnat ostavat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta palvelut siten, että kunnat maksavat toiminnasta aiheutuvat kulut suhteessa käyttämänsä palvelun määrään.

Toiminnan tarkoituksena on:

 • Varhaiskasvatuslain 15 c ja d § mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden säännöllinen saatavuus, jotta lasten välinen tasa-arvo ja yhdenmukaisuus erityiseen tukeen toteutuisi
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon ja kasvatuksen kehittäminen ja lasten tuen tarpeisiin vastaaminen
 • Henkilöstön osaamisen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen

Konsultoivan varhaiserityisopettajan toimintavatat

 • jalkautunut, suora henkilöstön ohjaus ja konsultaatio
 • kuntien työntekijän työparina toimiminen
 • osallistuminen asiakastapaamisiin / kotikäynteihin / neuvotteluihin
 • puhelinkonsultaatio
 • asiakirjoihin tutustuminen osana konsultaatiota
 • erityisestä harkinnasta yksilö ja/tai pienryhmätyöskentely lasten kanssa (kartoitus, kuntoutus, henkilöstön työn ohjaaminen mallittamalla)
 • pedagogisen toiminnan suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa
 • kirjalliset yhteenvedot, lausunnot
 • varhaiserityiskasvatukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen tarvittaessa yhdessä yhteistyökumppanikuntien ja muiden alueella toimivien organisaatioiden kanssa
 • uusimpaan tutkimukseen ja hyviksi todettuihin käytänteisiin ja toimintamalleihin perustuva kehittämistyö

Yhteystiedot

Kaarina Parikka
puh: 040 759 8841
sähköposti: kaarina.parikka[a]icloud.com