Koulutusmateriaalit 2014

Takaisin

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa -prosessikoulutus, syksy 2014 – alkuvuosi 2015

Eläköön elämä ja työ V – Esimiestyön ja työhyvinvoinnin päivä 22.10.2014

Palvelu – tapana toimia, Jukka Oresto, Lahden ammattikorkeakoulu

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järejstämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen, Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke

Vetovoimainen työpaikka, Eva Pihlamaa-Tuononen, JYTE/Jyväskylän terveyskeskussairaala

Satamasta seitsemälle merelle – Aarresaari-päiväkotilaivaston kasvunkartta, Titta Kiiveri, Aarresaari Päiväkodit

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu, Hannele Koski, Äänekosken kaupunki

_____________________

Perhetyön koulutuskokonaisuus syksyllä 2014

PÄIVÄ 1: SUOMALAISEN LAPSIPERHEEN ARKI ja LASTENPSYKIATRIA PERHETYÖN TUKENA

Suomalaisen lapsiperheen arki, Kimmo Jokinen, Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

Lastenpsykiatria perhetyön tukena – Keski-Suomen lastenpsykiatrian toimintakäytännöt, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian työntekijät

PÄIVÄ 2: MITEN MOTIVOIDA ASIAKASTA MUUTOKSEEN? – MOTIVOIVAN HAASTATTELUN PERUSTEITA JA KÄYTÄNTÖÄ ja MITEN AUTTAA ONGELMALLISESTI PELAAVAA VANHEMPAA TAI LASTA?

Motivoiva kohtaaminen – Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen, YTHS, Tampere

Miten auttaa ongelmallisesti pelaavaa vanhempaa tai lasta? Minna Kesänen, Rahapelihaittojen ehkäisyn kuntatuki, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/THL

PÄIVÄ 3: SUUNNITELMALLISUUS LASTENSUOJELUSSA JA PERHETYÖSSÄ SEKÄ LAPSEN VAHVISTAVA KOHTAAMINEN

Suunnitelmallisuus lastensuojelussa ja perhetyössä, Tanja Hänninen, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lapsen vahvistava kohtaaminen, Kati-Pupita Mattila (materiaali jaettiin osallistujille sähköpostitse)

_____________________

Aikuissosiaalityön päivät 8. – 9.1.2014

Yhteiskunnan muutos ja aikuissosiaalityön tulevaisuuden haasteet, tutkimusjohtaja Olli Kangas, Kela

Mitä aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta tiedetään? professori Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto

Organization, aims and main challenges of the Norwegian Labor and Welfare Administration (NAV),palvelujohtaja Bjørn Gudbjørgsrud, Työ- ja hyvinvointivirasto NAV

Epävirallinen suomennos alkuperäisestä englannin kielisestä esityksestä. Päivien kansainvälinen osuus toteutettiin osana Sosiaalialan osaamiskeskus SoNETBOTNIAn Pohjoismaista erityistehtävää.

Kommenttipuheenvuorot:

Työryhmien esityksiä

 1. Nuorisotakuu ja pitkäaikaistyöttömien palvelut
  Yhteenveto työryhmän työskentelystä
 2. Työvälineitä ja menetelmiä aikuissosiaalityöhön
 3. Osallisuus
 4. Työhyvinvointi, johtaminen ja valvonta
  Johtajuus ja työhyvänvointi, johtava sosiaalityöntekijä Arja Pöntinen-Heinonen, Joensuun kaupunki
  Sosiaalipalvelujen valvonnasta,valvontakoordinaattori Ansa Leinonen,Jyväskylän kaupunki
 5. Aikuissosiaalityön monet asiakkuudet
  Romanien ja viranomaisten yhteistyö Jyväskylässä, Ritva Anttonen
  VOIKUKKIA – Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille
  VOIKUKKIA – Verkostohanke
 6. Välittäminen aikuissosiaalityössä
  Petteri Niemi: Välittäminen tunnustussuhdeteorian näkökulmasta
 7. Toimeentulotukityö
  Toimeentulotuki 2010-luvulla, tutkija Jouko Karjalainen, THL
  Tapaus Uusimaa – Toimeentulotuen uusimpia tutkimustuloksia, kehittämispäällikkö Petteri Heino, Sosiaalitaito Oy
  Tulevaisuus – Mikä muuttuu vai muttuuko mikään? Erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto
  Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittari tulevaisuuden työkaluna, kehittämispäällikkö Minna Kivipelto, THL
  Case sosiaalinen talousneuvonta, sosionomi Petra Laatikainen, Joensuun kaupunki
 8. Palvelujärjestelmän uudistamisen suunnat
  Ulkoringiltä sisärinkiin, tutkija Anne Määttä & Elsa Keskitalo, DIAK
  Palvelurakenneuudistus ja sosiaalityön rooli,Liisa Heinämäki, STM
 9. Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi
  Rakenteellisen sosiaalityön ajankohtaisuus ja sisällötprofessori Anneli Pohjola, Lapin yliopisto
  Rakenteellinen sosiaalityö, kirjallisuuskatsausHenri Muotka
  Käytännön esimerkkejä rakenteellisesta sosiaalityöstä,Jonna Vanhanen
  Rakenteellinen sosiaalityö, toimittajan kommentti,  toimituspäällikkö Erja Saarinen,NOSTE

Päivien osallistujilta kysyttiin näkemyksiä ja ehdotuksia aikuissosiaalityön ammattirakenteesta ja organisoinnista sekä toimeentulotukityön muutostarpeista ja sosiaalisen kuntoutuksen määritelmästä. Tähän kyselyyn vastasi 66 osallistujaa. Ohessa on tiivistelmä kaikista vastauksista. Näitä näkemyksiä hyödynnetään mm. toimeentulotukea uudistavan työryhmän työskentelyssä.

SOS II -hankkeen aulakyselyn koonnit: