Koulutusmateriaalit 2012

Takaisin

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ IV Esimiestyön ja työhyvinvoinnin päivä 24.10.2012

UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ JA PALVELURAKENNE TULOSSA
– KUINKA TOIMIMME KESKISUOMALAISISSA VAMMAISPALVELUISSA? 3.10.2012

Kirjaaminen ja tiedonvälitys vammaispalveluissa 20.9.2012

Erityisasumisen ajankohtainen ohjeistus ja ideologinen perusta 28.5.2012

Koske X-juhlatapahtuma 10.5.2012

I I am Number One, am I? – asiakkaan itsemääräämisoikeus vammais- ja vanhuspalveluissa

II Perhekeskus – varhaista, monipuolista ja suunnitelmallista tukea lapsiperheille

III Vanhemmat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset kumppaneina

V Nuorisokodista maailmalle – Nuorisokodissa kasvaneiden myöhempiä elämänvaiheita ja kokemuksia nuorisokotiajalta

Iltapäivän esitelmät

Yhteistyöiltapäivä: (kehitys)vammaisten maakunnallisten erityispalvelujen kehittäminen 28.3.2012

Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Jyväskylä, 23.2.2012

Osallisuus – tuettu päätöksenteko ja henkilökohtainen budjetointi 26.1.2012