Toimintaohje lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa on päivitetty

Maakunnallinen työryhmä, johon on kuulunut edustajia laajasti Keski-Suomesta lastensuojelun sosiaalityöstä ja sosiaalipäivystyksestä, perheneuvoloista, poliisista, keskussairaalan päivystyksestä ja sairaalan sosiaalityöstä, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilta, seurakunnasta, kriisikeskus Mobilesta sekä sosiaalialan osaamiskeskuksesta, on päivittänyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon liittyvän ohjeen joulukuussa 2018 ja viimeiset tarkennukset päivitykseen on tehty tammikuussa 2019.

Lue lisää

PROMEQ-hankkeen politiikkasuositus: Ikäihmisen yksinäisyyttä voi vähentää – palveluohjauksen käytäntöjä uudistettava

Politiikkasuosituksen mukaan osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus on tutkitusti kustannusvaikuttava keino vähentää iäkkäiden yksinäisyyttä sekä tukea heidän sosiaalista hyvinvointiaan. Lisätietoa liitteenä ja tästä linkistä.

Lue lisää

Palveluohjauksen yhteiskehittäminen käynnistyi PAKU-hankkeessa

Palvelupolut kuntoon (PAKU)-hanke on koonnut yhteiselle kehittämisareenalle sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden ammattilaisia, työikäisiä asiakkaita ja heidän läheisiään sekä järjestö-, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoita Keski-Suomesta. Hankkeessa on muodostettu 10 erilaista kehittäjäryhmää. Yhteiskehittäminen on käynnistynyt alkuvalmennuksilla Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Osallistujia ryhmissä on ollut 8-15 henkilöä/ryhmä.

Lue lisää

Uusia avauksia aikuissosiaalityöhön -seminaari 26.3.19

PROSOS -hankkeessa on tavoiteltu vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä. Aikuissosiaalityölle on haettu näkyvyyttä, roolia ja paikkaa sotemaku- ja toimeentulotuen rakenteiden muutoksessa. Nyt on hankkeen kehittämistyön kokoamisen aika. Tule kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa aikuissosiaalityöstä, sen tulevaisuuden visioista ja uusista käytännöistä. Lisäksi kuullaan Kelan uusinta tutkimustietoa toimeentulotuesta.

Lue lisää