Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki -hanke (Vanhus-Kaste)

« Takaisin edelliselle sivulle

24.1.2012

Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki -hanke (Vanhus-Kaste)

Vanhus-Kaste on osa Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut Itä- ja Keski-Suomessa –kokonaisuutta, jossa mukana ovat  Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnat, yhteensä 62 kuntaa ja hallinnoijana Joensuun kaupunki. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (Joensuu)
puh. 050-436 4935
tuulikki.hassinen-ali-azzani@jns.fi

Keski-Suomen kehittäjät:

Pauliina Takala
Puh. 050-311 6339
paultaka@cc.jyu.fi

Sinikka Tyynelä
Puh. 050-311 6338
sinikka.tyynela@koske.jyu.fi

Pohjois-Karjalan kehittäjät: 

Anni  Pesonen
Puh. 050- 3116344
anni.pesonen@jns.fi

 

Pohjois-Savon kehittäjä:

Taina Heino
Puh. 050-311 6341
taina.heino@jns.fi

Etelä-Savon kehittäjä:

Anu Silvennoinen
Puh. 050-311 6342
anu.silvennoinen@jns.fi

Toteuttamisajankohta:

1.11.2008 – 30.10.2010

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tukea alueen kuntia vanhuspalvelujen rakennemuutoksessa kohti ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaista kehitystavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2012 mennessä, enintään 3 % 75 vuotta täyttäneistä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana:

  • kunnissa edistetään asumisen ”välimuotoisia” ratkaisuja, joiden avulla kunnat voivat vähentää kalliita laitospaikkoja.
  • kunnissa vahvistetaan ikäihmisten kotona asumisen varhaista tukea
  • luodaan vakiintunut yhteistyörakenne kuntien tueksi vanhuspalvelujen kehittämiseen Itä- ja Keski-Suomessa

Materiaalit:

 

Uutiskirjeet: