Vanhustyö

Vanhustyön työryhmä

Kosken maakunnallinen vanhustyön työryhmä kokoaa vanhuspalveluiden käytännön sekä oppilaitosten ja tutkimustoiminnan edustajia yhteiselle foorumille suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämistyötä. Työryhmän toiminnassa pyritään pitämään esillä erityisesti sosiaalialan osaamisen merkitystä vanhuspalveluissa ja korostamaan ihmistä lähellä olevan arkisen hoivan tärkeää asemaa. Eräänä keskeisenä teemana on myös vanhustyön houkuttelevuuden nostaminen. Vuosina 2014 – 2016 työryhmä toimii Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen johdolla.

Maakunnalliset työkokoukset

Vanhustyön johdon työkokous on avopalveluohjaajille, vanhustyön johtajille ja ylihoitajille suunnattu sekä kaikille asiasta kiinnostuneille avoin foorumi. Työkokous järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Vuosina 2014 – 2016 työkokous järjestetään Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen toimesta.

Vanhustyön päiväkeskusohjaajille järjestetyt työnohjaukselliset työkokoukset ovat tauolla.

Lisätietoja työkokouksista saa tapahtumakalenterista ja Kosken suunnittelijalta (sivi.talvensola[a]koske.fi)

Työkokousten muistiot ja materiaalit löytyvät tästä: maakunnalliset työkokoukset.

Kehittämisyhteistyö

Koske on yhteistyökumppanina Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen ”Kukoistava kotihoito – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” -hankkeessa.

Kosken kehittämisyhteisössä  on toiminut Kaste-ohjelman rahoittamat maakunnalliset vanhustyön kehittämishankkeet.

  • Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa (2014 – 2016) kehitettiin maakunnallista vanhuspalveluiden prosessia.
  • 2013 – 2014 toteutettiin reilun vuoden mittainen hanke ”Oma tupa, oma lupa – kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla”. Hankkeessa kehitettiin kuntien vanhuspalveluita uuden lain tavoitteiden mukaisesti.
  • Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa – hanke (Vanhus-Kaste II)  (2008-2012).

Osaamiskeskus teki tiivistä yhteistyötä myös Kosken tiloissa toimineen vanhusasiavaltuutetun kanssa.

Yhteistyö Gerocenter-säätiön kanssa

Tutkimus- ja kehittämiskeskus Gerocenterin toiminnan painopiste on erityisesti tutkimustyössä ja tutkimustulosten jalkauttamisessa Kosken toimiessa läheisemmin käytännön palvelurakenteiden kehittämisen ja ammattilaisten tukemisen sekä osaamisen kehittämisen parissa. Geroncenter mm. ylläpitää sivuillaan valtakunnallista gerontologian alan koulutuskalenteria.