Vammaistyö

Kosken vammaispalvelutyöryhmä toimii keskustelufoorumina ja yhdyssiteenä eri yhteistyötahojen välillä sekä seuraa vammaispalveluita kehittävien hankkeiden etenemistä maakunnassa. Työryhmä toimii tiedonvälityskanavana valtakunnallisen kehittämistyön ja osaamiskeskustoiminnan sekä maakunnallisen vammaispalveluiden kehittämistyön välillä. Työryhmän jäsenet toimivat tiedonvälittäjinä edelleen omissa taustayhteisöissään. Kosken vammaispalvelutyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa. Vuonna 2017 puheenjohtajana toimii palveluvastaava Mirva Vesimäki Äänekoskelta ja varapuheenjohtajana kehitysvammahuollon johtaja Päivi Paananen Uuraisilta.

Maakunnalliset työkokoukset

Kosken vammaispalvelutyöryhmä koordinoi maakunnallisten vammaisalan ammattilaisten työkokousten järjestämistä ja tiedottaa niistä. Tarpeen mukaan järjestetään kuntien, kehittämishankkeiden ja Kosken yhteistyönä seuraavat työkokoukset

  • Työkokous vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä tekeville ja vammaispalveluista vastaaville työntekijöille
  • Vammaistyön laaja maakunnallinen työkokous