Päihde- ja mielenterveystyö

Päihde- ja mielenterveystyöryhmä on laaja-alainen avoin foorumi, jossa jaetaan ja jalostetaan maakunnan päihde-ja mielenterveystyön kehittämistarpeita ja -ideoita. Työryhmässä on edustajia alan järjestöistä, oppilaitoksista ja kuntien työntekijöitä. Puheenjohtajana toimii Eero Pirttijärvi Sovatek säätiöstä. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain Keski-Suomen päihde- ja mielenterveyspäivän.

Päihde- ja mielenterveystyöryhmän muistiot