Päihde- ja mielenterveystyö

Päihde- ja mielenterveystyöryhmä on toiminut laaja-alaisena, avoimena foorumina, jossa on jaettu ja jalostettu maakunnan päihde-ja mielenterveystyön kehittämistarpeita ja -ideoita. Työryhmässä on ollut edustajia alan järjestöistä, oppilaitoksista ja kuntien työntekijöitä. Työryhmä on parhaillaan tauolla.

Päihde- ja mielenterveystyöryhmän muistiot