Sosiaalipäivystystilastoja

Takaisin

Sivulle on koottu Keski-Suomen virka-ajan ulkopuolisista sosiaalipäivystyksistä vuosien 2007 – 2011 kerättyä tietoa. Tiedonkeruu on aloitettu Keski-Suomen sosiaalipäivystyshankkeessa vuonna 2007. Vuodesta 2008 alkaen tilastoraportointi on ollut osa Kosken tuottamaa sosiaalipäivystyksen koordinointitoimintaa, jossa tilastokoonteja on tuotettu sopimuksen mukaisesti neljännesvuosittain.

2012

2011

2010

2009

2008

2007