Sosiaalipäivystyksen koordinointi

« Takaisin edelliselle sivulle

Sosiaalipäivystyksen koordinointi

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske, vastaa 18 Keski-Suomen kunnan toimeksiannosta maakunnallisesta, virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen koordinoinnista vuonna 2012 maaliskuun loppuun saakka. Tämän jälkeen tehtävät siirtyvät soveltuvin osin 2.4.12 aloittavaan sosiaalipäivystysyksikköön, jonka toimialuetta ovat nykyiset Mobile-kunnat.

Koskessa tehtävästä huolehtii osa-aikainen koordinaattori Sivi Talvensola. Keski-Suomen nykyinen sosiaalipäivystysmalli on kehitetty vuosina 2006–2007. Sosiaalipäivystyksen koordinointitoimintaa on toteutettu Koskessa vuodesta 2008 alkaen.

Koordinaattorin tehtäviä ovat:

1. Sosiaalipäivystystä koskevien tietojen keruu, tilastointi ja raportointi
2. Sosiaalipäivystyksen ja sosiaalipäivystysjärjestelmän kehittäminen
3. Sosiaalipäivystykseen liittyvän materiaalin ja lomakkeiston ylläpito ja päivitys.
4. Mobile-kuntien päivystysvuorojen suunnittelu ja sosiaalipäivystyskalenterin ylläpito
5. Tiedottaminen ja sosiaalipäivystykseen liittyvä yhteistyö mm. kuntien ja päivystäjien kesken, yhteistyökumppanien suuntaan, julkisuuteen sekä hanke- ja valtakunnallinen yhteistyö.

Sopimukset

Tilastoja

Yhteystiedot

Sosiaalipäivystyksen koordinaattori
Sivi Talvensola
puh. 0400 – 904 663 (ke  – pe välillä)
sähköposti: etunimi.sukunimi@koske.fi
Osoite:
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämistä ympärivuorokautisesti. Sosiaalipäivystyksen kautta saadaan tietoa kunta- ja aluekohtaisesti asukkaiden hyvinvoinnin tilasta ja se antaa suuntaa palvelujen kehittämiselle sekä ennaltaehkäisevälle työlle.

Sosiaalipalvelujen järjestämistä kiireellisten tapausten osalta on täsmennetty sosiaalihuoltolain muutoksella (710/1982, muutettu 125/2006), joka on tullut voimaan 1.3.2006 alkaen ja muutoksella lainsäädäntö on saatettu perustuslain mukaiseksi: sosiaalihuoltolain muutoksen 40a§:n mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Sosiaalipäivystyksen järjestämisvelvollisuus on sosiaalihuoltolain 13 §:n mukaan kunnalla. Sosiaalitoimistojen aukioloaikojen ulkopuolella sosiaalipäivystys järjestetään Keski-Suomessa kolmen sosiaalipäivystysrenkaan toiminnalla. Sosiaalipäivystysrenkaita ovat Kriisikeskus Mobilen palvelukunnat, Saarijärven seutu ja Viitaseutu. Sosiaalitoimistojen aukioloaikoina akuuteissa sosiaalisissa hätätilanteissa otetaan yhteys asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimeen Viitaseudulla ja Mobile-kunnissa. Saarikassa virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta.