Konsultoiva varhaiserityisopettaja

Koske hallinnoi kunnille suunnattua konsultoivan varhaiserityisopettajan palvelutoimintaa. Keski-Suomen kunnat ostavat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta palvelut siten, että kunnat maksavat toiminnasta aiheutuvat kulut suhteessa käyttämänsä palvelun määrään. Sopijakunnat ovat Hartola, Joutsa, Kinnula, Kivijärvi, Kuhmoinen, Kyyjärvi ja Multia. Konsultoiva varhaiserityisopettaja saa työlleen tukea Kosken varhaiskasvatuksen toiminnasta. Vuonna 2009 alkanutta toimintaa kehitetään edelleen säännöllisissä tapaamisissa kuntien kanssa.

Toiminnan tarkoituksena on:

 • Päivähoitolain 4a § mukainen erityislastentarhanopettajan palveluiden säännöllinen saatavuus, jotta lasten välinen tasa-arvo ja yhdenmukaisuus erityiseen tukeen toteutuisi
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon ja kasvatuksen kehittäminen ja lasten tuen tarpeisiin vastaaminen
 • Henkilöstön osaamisen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen

 Konsultoivan varhaiserityisopettajan toimintatapoina ovat:

 • jalkautunut, suora henkilöstön ohjaus ja konsultaatio
 • kuntien työntekijän työparina toimiminen
 • osallistuminen asiakastapaamisiin / kotikäynteihin / neuvotteluihin
 • puhelinkonsultaatio
 • asiakirjoihin tutustuminen osana konsultaatiota
 • erityisestä harkinnasta yksilö ja/tai pienryhmätyöskentely lasten kanssa (kartoitus, kuntoutus, henkilöstön työn ohjaaminen mallittamalla)
 • pedagogisen toiminnan suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa
 • kirjalliset yhteenvedot, lausunnot
 • varhaiserityiskasvatukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen tarvittaessa yhdessä yhteistyökumppanikuntien ja muiden alueella toimivien organisaatioiden kanssa
 • uusimpaan tutkimukseen ja hyviksi todettuihin käytänteisiin ja toimintamalleihin perustuva kehittämistyö

Yhteystiedot

Hartola, Joutsa, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi:

Tuulikki Koljonen
Konsultoiva erityislastentarhanopettaja / varhaiserityisopettaja
puh: 040 502 9300
sähköposti: etunimi.sukunimi@koske.fi

 

Kuhmoinen ja Multia:

Hellevi Ahoniemi
Erityislastentarhanopettaja/ varhaiserityisopettaja
Tmi Hellevi Ahoniemi, varhaiskasvatuksen asiantuntija- ja koulutuspalvelut
puh: 045 889 7470
sähköposti: etunimi.sukunimi@gmail.com

Lisätietoja ja toiminnan taustaa