Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelua.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työapu on käytettävissä lastensuojelun avohuollon asioissa, huolto- ja tapaamisoikeusasioissa sekä täytäntöönpanosovitteluissa.

Lastensuojelun erityistyöntekijä voi toimia kunnan työntekijän työparina tai osana laajempaa työryhmää:

 • lastensuojeluntarpeen selvityksissä
 • avohuollon lastensuojelutyön toteuttamisessa esimerkiksi asiakastapaamisissa ja kotikäynneillä
 • huostaanoton valmistelussa
 • huostaanoton lopettamisedellytysten arvioinnissa
 • huostaanoton jälkeisessä kotiuttamistyössä
 • sukulaissijaisvanhemmuusselvityksissä, läheisverkoston kartoituksissa

Työapua on tarjolla myös:

 • konsultaatiotarpeisiin (yksilö- ja ryhmäkonsultaatiot) avohuollon menettelytavoista kirjaamiskäytäntöihin
 • asiakirjayhteenvetojen laadintaan esim. yhteistyövälineeksi asiakkaan kanssa, konsultaation pohjamateriaaliksi tai osaksi huostaanottoasiakirjoja
 • uusien työntekijöiden käytännönläheiseen ja työnohjaukselliseen lastensuojelutyön perehdyttämiskoulutukseen
 • yhteistyötahojen koulutukseen lastensuojelun perustehtävästä ja yhteistyökäytäntöjen tukemiseen paikallisessa verkostossa
 • sosiaalityön tukemiseen huolto- ja tapaamisoikeusasioissa – sovittelut, selvitykset, lausunnot, täytäntöönpanosovittelu – työparina tai itsenäisesti

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä on mm:

 • kokenut kouluttaja
 • kokenut lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Yhteystiedot

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä
Matleena Ullner
Puh. 044 265 1064
sähköposti: etunimi.sukunimi@koske.fi (korvaa osoitteessa å=a, ä=a, ö=o)

Käyntiosoite: Jyväskylän Tourulassa, Matarankatu 4, 1. krs

Postiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ

Kustannukset

Työ perustuu kunnan (tai muun toimijan) toimeksiantoon ja palvelun käyttäjän ja Kosken välillä tehtävään ostopalvelusopimukseen. Suoritetaksat ovat:

 • puhelinkonsultaatio: 72 €/ 45 min (minimilaskutusaika on 15 min)
 • konsultaatio tai muu työskentely, tausta- ja valmistelutyö, asiakirjojen laadinta ym: 99 €/45 min
 • koulutus 120 €/45 min tai koulutuskokonaisuus sopimuksen mukaan
 • matkakorvaus 0,41 € / km

Matkakuluista Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä laskutetaan kuntia. Toimeksiantajan lukuun tehtävästä muusta matkasta ja matka-ajasta peritään korvaus. Varsinainen työskentely (joko paikan päällä kunnassa tai muussa toimipaikassa) toimeksiantajan asiassa sekä asiaan liittyvä valmistelu- ja/tai taustatyöaika on suoritetaksan alaista aikaa. Toimeksiantajaa ei laskuteta erikseen kiertävän erityistyöntekijän matkustamiseen käyttämästä ajasta Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä.

Koske lähettää tehdystä työstä kuukausittain laskun; sen liitteenä on työaikaerittely, johon laskutus perustuu.

Tietoa ja kokemuksia palvelun käytöstä Keski-Suomessa: Johanna Hietamäen pro gradu -tutkielma Erityissosiaalityöntekijän palvelu maaseudun sosiaalityön tukena (pdf, 538 KB)