Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tarjoaa maakunnan kunnille lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluita ajalla 16.11.2020-31.12.2022 ”Lastensuojelun työparimalli” -hankkeen alla . Tänä aikana palvelu on kunnille maksutonta ja käytettävissä tulee olemaan kaksi lastensuojelun erityissosiaalityöntekijää.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä on

 • kokenut lastensuojelun sosiaalityöntekijä
 • kokenut kouluttaja
 • Pride-valmentaja

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä voi toimia kunnan työntekijän työparina tai osana laajempaa työryhmää:

 • Lastensuojeluntarpeen selvityksissä
 • avohuollon lastensuojelutyön toteuttamisessa esimerkiksi asiakastapaamisissa ja kotikäynneillä (myös shl:n alaisissa asiakkuuksissa)
 • huostaanoton valmistelussa
 • huostaanoton lopettamisedellytysten arvioinnissa
 • huostaanoton jälkeisessä kotiuttamistyössä
 • sukulaissijaisvanhemmuusselvityksissä, läheisverkoston kartoituksissa

Työapua on tarjolla myös:

 • konsultaatiotarpeisiin (yksilö- ja ryhmäkonsultaatiot) avohuollon menettelytavoista kirjaamiskäytäntöihin
 • asiakirjayhteenvetojen laadintaan 
 • uusien työntekijöiden käytännönläheiseen ja työnohjaukselliseen lastensuojelutyön perehdyttämiskoulutukseen
 • yhteistyötahojen koulutukseen lastensuojelun perustehtävästä ja yhteistyökäytäntöjen tukemiseen paikallisessa verkostossa
 • Lisäksi lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä tarjoaa mentorointia lastensuojelutyön tueksi. Mentorointiprosessi on lastensuojelun työntekijän mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työn arkea yhdessä kokeneen lastensuojelun ammattilaisen kanssa.

Hankkeen aikana työntekijän panosta ei voi varata kuntaan tiettyä määrää kuukaudessa vaan työskentely on tapauskohtaista.

Erityissosiaalityöntekijät myös:

 • vastaavat maakunnallisen lastensuojelutyöryhmän toiminnasta
 • vastaavat Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (Master) toiminnasta maakunnassa
 • osallistuvat Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kehittämistyöhön

Yhteystiedot

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä
Katja Salminen-Lahtinen
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
p. 044 265 1064
katja.salminen-lahtinen@koske.fi 

Kustannukset

Ajalla 16.11.2020-31.12.2022 lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelut tuotetaan Lastensuojelun työparimalli -hankkeen kautta ja palvelut ovat kunnille maksuttomia.

Tietoa ja kokemuksia palvelun käytöstä Keski-Suomessa

Johanna Hietamäen pro gradu -tutkielma Erityissosiaalityöntekijän palvelu maaseudun sosiaalityön tukena (pdf, 538 KB)