Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

14.9.2020 alkaen ei lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluja ole toistaiseksi tarjolla.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelua.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työapu on käytettävissä lastensuojelun avohuollon asioissa, huolto- ja tapaamisoikeusasioissa sekä täytäntöönpanosovitteluissa.

Lastensuojelun erityistyöntekijä voi toimia kunnan työntekijän työparina tai osana laajempaa työryhmää:

 • lastensuojeluntarpeen selvityksissä
 • avohuollon lastensuojelutyön toteuttamisessa esimerkiksi asiakastapaamisissa ja kotikäynneillä
 • huostaanoton valmistelussa
 • huostaanoton lopettamisedellytysten arvioinnissa
 • huostaanoton jälkeisessä kotiuttamistyössä
 • sukulaissijaisvanhemmuusselvityksissä, läheisverkoston kartoituksissa

Työapua on tarjolla myös:

 • konsultaatiotarpeisiin (yksilö- ja ryhmäkonsultaatiot) avohuollon menettelytavoista kirjaamiskäytäntöihin
 • asiakirjayhteenvetojen laadintaan esim. yhteistyövälineeksi asiakkaan kanssa, konsultaation pohjamateriaaliksi tai osaksi huostaanottoasiakirjoja
 • uusien työntekijöiden käytännönläheiseen ja työnohjaukselliseen lastensuojelutyön perehdyttämiskoulutukseen
 • yhteistyötahojen koulutukseen lastensuojelun perustehtävästä ja yhteistyökäytäntöjen tukemiseen paikallisessa verkostossa
 • sosiaalityön tukemiseen huolto- ja tapaamisoikeusasioissa – sovittelut, selvitykset, lausunnot, täytäntöönpanosovittelu – työparina tai itsenäisesti

Lisäksi lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä tarjoaa mentorointia lastensuojelutyön tueksi. Mentorointiprosessi on lastensuojelun työntekijän mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työn arkea yhdessä kokeneen lastensuojelun ammattilaisen kanssa.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä on mm:

 • kokenut kouluttaja
 • kokenut lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Yhteystiedot

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Käyntiosoite: Jyväskylän Tourulassa, Matarankatu 4, 1. krs

Postiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ

Kustannukset

Työ perustuu kunnan (tai muun toimijan) toimeksiantoon ja palvelun käyttäjän ja Kosken välillä tehtävään ostopalvelusopimukseen. Suoritetaksat ovat:

 • puhelinkonsultaatio: 72 € /45 min (minimilaskutusaika on 15 min)
 • konsultaatio tai muu työskentely, tausta- ja valmistelutyö, asiakirjojen laadinta ym: 80 € /45 min
 • koulutukset ja koulutuskokonaisuudet sopimuksen mukaan
 • mentorointiprosessit sopimuksen mukaan
 • matkakulukorvaus 0,43 € /km

Matkakuluista Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä laskutetaan kuntia. Toimeksiantajan lukuun tehtävästä muusta matkasta ja matka-ajasta peritään korvaus. Varsinainen työskentely (joko paikan päällä kunnassa tai muussa toimipaikassa) toimeksiantajan asiassa sekä asiaan liittyvä valmistelu- ja/tai taustatyöaika on suoritetaksan alaista aikaa. Toimeksiantajaa ei laskuteta erikseen kiertävän erityistyöntekijän matkustamiseen käyttämästä ajasta Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä.

Koske lähettää tehdystä työstä kuukausittain laskun; sen liitteenä on työaikaerittely, johon laskutus perustuu.

Tietoa ja kokemuksia palvelun käytöstä Keski-Suomessa: Johanna Hietamäen pro gradu -tutkielma Erityissosiaalityöntekijän palvelu maaseudun sosiaalityön tukena (pdf, 538 KB)