Kirjaamisvalmentajien valmennuksen etäryhmän ilmoittautuminen on käynnistynyt

Kirjaamisvalmentajien valmennukset jatkuvat kevään 2018 ajan. Keski- ja Kaakkois-Suomen alueiden julkisille sosiaalihuollon organisaatioille järjestetään kirjaamisvalmentajien valmennusta yhteisenä etävalmennuksena Skype-yhteydellä huhti-toukokuussa. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki tiedotteessa, ilmoittautuminen 6.4. mennessä.

Ryhmään voivat ilmoittautua julkisissa sosiaalipalveluiden yksiköissä työskentelevät sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavat sote-ammattilaiset. Ryhmä on tarkoitettu etenkin niille organisaatioille, joilla ei ole tällä hetkellä riittävästi kirjaamisvalmentajia.

Lisätietoa eri paikkakuntien ryhmistä:
http://www.socom.fi/2018/02/kirjaamisvalmentajien-valmennukset-kevaalla-2018-ilmoittautuminen-ja-toteutusaikataulu/

Tätä viestiä voi välittää eteenpäin Keski- ja Kaakkois-Suomen alueiden julkisissa sosiaalihuollon organisaatioissa.

HUOM! Yksityisten organisaatioiden kirjaamisvalmentajien valmennukset alkavat syksyllä 2018 ja niistä tiedotetaan erikseen.

Yhteistyöterveisin,

Riikka Rantanen
Aluekoordinaattori, Keski-Suomi
Kansa-koulu-II-hanke
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
c/o Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
p. 040 501 1042
riikka.rantanen@koske.fi
www.socom.fi/kansa-koulu