Kirjaamisvalmentaja: Vastaa Kansa-koulu I hankkeen arviointikyselyyn

Kansa-koulu I hanke on päättymässä 31.12.2017. Osana hankkeen loppuarviointia kootaan tietoja kirjaamisvalmentajilta kirjaamisvalmennusten toteutuksesta sekä valmiudesta ja osaamisesta määrämuotoiseen kirjaamiseen. Toivomme sinun vastaavan arviointikyselyyn 19.1.2018 mennessä. Tuloksia tullaan hyödyntämään jatkohankkeessa ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä yleisemmin. Kyselyn vastauslinkki on tässä: https://www.webropolsurveys.com/S/03643ED986B291B0.par

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisena.  Lomaketietoja käsiteltäessä ei henkilöllisyytesi paljastu arvioinnin missään vaiheessa. Antamasi tiedot jäävät sellaisenaan ainoastaan analysoijien (voi olla myös opinnäytetyöntekijä) käyttöön. Vastaukset hävitetään asianmukaisesti, kun analyysi on tehty.

Kiitos vastauksestasi!

Lisätietoja antaa:

Hankejohtaja
Maarit Hiltunen-Toura
puh. 044 748 5305
email. maarit.hiltunen-toura@socom.fi