Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittämishanke

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Mirva Vesimäki (ent. Vesamäki)

gsm. 0400 886 375
mirva.vesamaki@koske.jyu.fi (sähköposti vanhalla sukunimellä)

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Toteutusajankohta

2006 – 2008

Tarkoitus ja tavoitteet

Toiminta-ajatus ja toiminta-alueet:

Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen. Hanke vahvistaa lähipalvelujen osaamista ja palveluohjausta vammaispalveluissa sekä kehittää tiedon välittämisen menetelmiä asiakastyössä. Hankkeella tuetaan kuntia yhteistyöhön vammaispalveluihin liittyvän erityisosaamisen vahvistamiseksi.

Toiminta-alueita ovat mm. viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittäminen, avustajajärjestelmän kehittämisen tukeminen, maakunnan kuljetuspalvelun uudistumisen haasteet ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen.

Tavoitteet:

Tavoite 1:

Päätavoitteena on vammaisen henkilön osallisuus, hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus, jota tukevat kehittyneet lähipalvelut ja tarvittava erityispalvelujen saatavuus.

Tavoite 2:

Vammaispalvelujen sosiaalityön menetelmiä ja ammatillista konsultaatiota kehitetään asiakastyössä.

Tavoite 3:

Konkreettisen yhteistyö- ja toiminta-areenan luominen maakunnan vammaispalveluiden ammattihenkilöstön, soveltavan tutkimuksen ja ammatillisen opetuksen välille.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hallinnoija

Jyväskylän maalaiskunta

Tausta

Hankkeen esiselvityksen Keski-Suomen kuntien vammaispalveluiden järjestämisestä ja erityisosaamisesta on tehnyt vuonna 2006 Joonas Kortelainen. Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Rahoitus

STM, Jyväskylän maalaiskunta, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keuruun kaupunki, Äänekosken kaupunki (31.12.2006 saakka Suolahden kaupunki).

Ohjausryhmä

Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä jossa on rahoittajakuntien edustuksen lisäksi edustajat Jyväskylän yliopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMK), Kelasta ja Keski-Suomen vammaisneuvostojen edustaja.

Eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Hanketta toteutetaan yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän, maakunnallisen vammaispalveluiden sosiaalityön asiantuntijaryhmän sekä tulkkitoimikunnan kanssa. Hankkeen sisäisestä aikataulusta päättää hankkeen ohjausryhmä.

Hankkeen päätyttyä hankkeen mallit ja materiaalit siirtyvät ylläpidettäväksi ja jatkokehitettäväksi Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö – hankkeelle (POKEVA), joka jatkaa toimintaansa 31.10.09 saakka.

Maakunnallinen asiantuntijatyöryhmä

Aulikki Pärnänen, kuntoutusohjaaja, Jyväskylän maalaiskunta, puheenjohtaja
Seija Kankaanperä, sosiaalityöntekijä, Laukaa, varapuheenjohtaja
Leila Rutanen, vammaispalvelun vs. johtaja, Jämsä
Mirva Vesimäki, sosiaalityöntekijä, Äänekoski (2.10. alkaen projektipäällikkö) Auli Savolainen, vs. sosiaalityöntekijä, Äänekoski (2.10.2007 alkaen)
Seija Parviainen, vammaispalvelun johtaja, Jyväskylä
Marja-Leena Kari, sosiaalityöntekijä, Keuruu (v.2007 loppuun).

Heidi Rinne, sosiaalityöntekijä, Keuruu ( v. 2007 alkaen)
(varalla kuntoutus- ja toiminnanohjaaja Tuulikki Välimäki)
Kristiina Korpirinne, sosiaalityöntekijä, Saarijärvi
(varalla avopalveluohjaaja Marja Liimatainen)
Saila Kainulainen, vammaispalvelun johtaja, Viitasaari (myöhemmin Wiitaunioni) (Varalla Tuulevi Kääriäinen vammaispalveluohjaaja)
Satu Pollari, kehitysvammahuollon johtaja, Joutsa
(varalla toiminnanohjaaja Annikki Lehto, Leivonmäki)
Sanna Hänninen, sosiaalityöntekijä, Hankasalmi. (Varalla Tarja Sirkka vs. sosiaalityöntekijä)
Liisa Mustonen, vammaispalveluohjaaja, Muurame (16.6.2008 alkaen)

Projektipäällikkö toimi sihteerinä ja työryhmän koollekutsujana.

Esitteet ja tiedotteet

Materiaalit

Apuvälinepankki Keski-Suomen kuntien vammaispalveluiden käyttöön

Apuvälinepankki Keski-Suomen kuntien käyttöön on avautunut Sonette -yhteisöverkossa.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avustajärjestelmän yhtenäiset toimintaohjeet

Henkilökohtaisen avun keskukseen liittyvä materiaali

Palveluohjaus

Kuljetuspalvelu

Täydennyskoulutustarpeet

Täydennyskoulutustarpeita on kerätty tammikuusta 2008 alkaen. 1.11.2008 alkaen täydennyskoulutustarpeista voi ilmoittaa Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hankkeelle POKEVA:lle (31.10.09 saakka) saamaan osoitteeseen.

Koulutukset ja koulutusmateriaalit

Hankkeen päätösseminaari ”Sadonkorjuu” 12.9.2008 Jyväskylä

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien koulutuspäivä 28.8.2008 Jyväskylä

Välityskeskusten esittelypäivä 25.1.2008 Jyväskylä

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari 4.12.2007 Jyväskylä

Palveluohjaus vammaistyössä työkokous 28.9.2007 Jyväskylä

Puhevammaisten tulkkipalvelut työkokous 20.9.2007 Jyväskylä

Henkilökohtaisen avun päivä 22.5.2007 Jyväskylä

Etätulkkaus tutuksi päivä- Tulkkausta kuvapuhelimen välityksellä 24.4.2007 Jyväskylä