Keski-Suomen SOTE 2020 – Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin ja palvelukonseptin esiselvitys

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa:

Marja Heikkilä p. 0400-546613
Sivi Talvensola p. 0400-904663
Sp: etunimi.sukunimi@koske.fi

Jyväskylän kaupungissa:

Risto Kortelainen p. 050-5228677
Silja Ässämäki p. 050-5685831
Pirjo Tuosa p. 050-3400447
Jarmo J. Koski p. 050-5611265
Sp: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Toteutusajankohta ja toteuttaja

15.5.2013 – 15.10.2013, Jyväskylän kaupunki & Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Rahoittaja

Keski-Suomen liitto ja Jyväskylän kaupunki

Tavoitteet

Esiselvitystyöllä halutaan vastata seuraaviin Keski-Suomen maakunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja palvelurakennetyön tarpeisiin:

 1. Järjestämisvastuukriteerit täyttävien Keski-Suomen järjestämismallinvaihtoehtojen etsiminen/valmistelu/keskusteluttaminen
 2. Keski-Suomen palvelurakennemallin hahmottaminen lähipalvelulähtöisesti ja ennaltaehkäisevästi
  1. Kuntarakenneuudistus – normitalkoot -> vapaakuntakokeilut
  2. Yhteispalvelukokeiluiden ja -kehittämisen huomioiminen
  3. Yhteistyö STM:n ja Kuntaliiton ”Vaikuttavat lähipalvelut” kehittämishankkeen kanssa
 3. Aiheeseen liittyvien, jo tehtyjen selvitysten kokoaminen hanketyön pohjaksi, jotta vältetään päällekkäinen työ, mm:
  1. Uusi sairaala
  2. Keski-Suomen palvelurakennehanke
  3. Kotisairaala-selvitys
  4. Palveluverkkoselvitykset eri kunnissa
  5. Eri kuntien muut selvitykset
 4. Keski-Suomen suhde erityisvastuualueeseen
  1. Turvataan sekä Keski-Suomen omat erityispalvelut että niiden saanti uudesta ervasta samoin varmistetaan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan tulevaisuus
  2. Yhteistyö ISKE-hankesuunnittelijoiden kanssa
 5. Rakennetaan hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä maakunnan järjestämismallin pohjaksi.
 6. Tehdään hankesuunnitelma Kaste-hakuun 30.9.2013 mennessä
  1. Yhteistyö STM:n, THL:n ja Kuntaliiton Kaste-kehittäjien kanssa

Esiselvityksen tuloksena syntyy:

 1. Kattava kuva Keski-Suomen maakuntaan sopivista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalleista, jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kriteerit.
 2. Käsitys siitä, miten lähdetään hahmottamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lähipalvelulähtöistä ja ennaltaehkäisevää palvelurakennetta Keski-Suomeen huomioiden kuntarakenneuudistuksen, normitalkoiden, yhteispalvelukokeiluiden ja sähköisten palveluiden mahdollisuudet.
 3. Maakunnassa tehtyjen, aiheeseen liittyvien selvitysten koonti, jotta jo tehty kehittämistyö tulee aidosti hyödynnettyä.
 4. Alustava kuva Keski-Suomen maakunnan suhteesta ja roolista uuteen erityisvastuualueeseen
 5. Hyvässä maakunnallisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä rakennettu Kaste-hankehakemus 30.9.2013 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Materiaalia