Asiantuntijatyöryhmien muistiot

Hyvinvointia tuottavat ja kehittävät hankkeet

muistio 17.5.2017

muistio 5.9.2017

– muistio 12.12.2017

– muistio 9.3.2018

muistio 25.05.2018

Nuorten parissa toimivat tahot

muistio 11.8.17

– muistio 7.12.2017

– muistio 16.3.2018

– muistio 1.6.2018

Ikäihmisten parissa toimivat tahot

muistio 29.5.2017

Maahanmuuttajien parissa toimivat tahot

muistio 16.5.2017

muistio 20.6.2017

– muistio 15.8.2017

– muistio 21.11.2017

Lapsiperheiden parissa toimivat tahot, asiantuntijaryhmä NINNI

muistio 24.5.17

muistio 20.7.17

– muistio 13.11.2017

– muistio 8.2.2018

Heikommassa asemassa olevien parissa toimivat tahot, asiantuntijaryhmä HILJA

Muistio 30.5.17

Muistio 30.8.17

– Muistio 7.11.17

Hyvinvointikoordinaattorit ja yhteyshenkilöt

– muistio 7.6.2017

– muistio 22.8.2017

– muistio 24.10.2017

– muistio 7.2.2018