Asiantuntijatyöryhmien muistiot 2017

Hyvinvointia tuottavat ja kehittävät hankkeet
muistio 17.5.2017

muistio 5.9.2017

Nuorten parissa toimivat tahot

muistio 11.8.17

Ikäihmisten parissa toimivat tahot

muistio 29.5.2017

Maahanmuuttajien parissa toimivat tahot
muistio 16.5.2017
muistio 20.6.2017

Lapsiperheiden parissa toimivat tahot
muistio 24.5.2017
– muistio 20.7.2017

Heikommassa asemassa olevien parissa toimivat tahot
muistio 30.5.2017

Hyvinvointikoordinaattorit ja yhteyshenkilöt
– muistio 7.6.2017
– muistio 22.8.2017