Muita hankkeita

Takaisin

Alla olevien linkkien kautta löydät alueella käynnissä olevia erilaisia sosiaalialan kehittämishankkeita. Mukana on myös laajempia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita.

 • Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO (perustuu esiselvityshankkeeseen Campus FI – Future Innovation) (2016 -) Liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yritysten osaamiskeskittymää rakennetaan Keski-Suomeen laajalla yhteistyöllä. KeHO:on sitoutunut 16 tahoa, joista Koske on yksi. Monialaisen ja monitieteisen yhteistyön voimin ratkotaan sekä terveyden että sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä ja kehitetään uusia innovaatioita, tehokkaampia työmenetelmiä ja niiden opetusta.
  • Yhteystiedot:
   • KeHO:n projektipäällikkö, Janne Laitinen, 0400 976751
 • Kansa-koulu II – määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla (2018 – 2019) Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteinen yhteishanke
 • Palvelupolut kuntoon (PAKU, 2018 – 2020) -hankkeessa kehitetään maakunnallista palveluohjauksen mallia Keski-Suomeen. ESR-rahoitteisen hankkeen hallinnoijana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina Koske ja Gradia.
 • PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (2016 – 2018, jatkohanke 2019) Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteinen yhteishanke
 • Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – PROMEQ (2016 – 2019) Viiden yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen muodostama konsortiohanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koske on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.
 • Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyöhanke (2017 – 2019)
  Maakunnallinen STEA-rahoitteinen kuntalaisten yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseen sekä kunta-järjestöyhteistyön vahvistamiseen tähtäävä hanke. Koske vastaa hankkeen toteutuksesta.