KUTSU Kohti monitoimijaista arviointia -yhteiskehittämispäivään

Ke 11.10. järjestettävässä kokopäivän tilaisuudessa käynnistetään monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Päivän aikana saadaan tietoa lapsen elämäntilanteen ja tuentarpeiden monitoimijaisesta arvioinnista. Päivä on tarkoitettu yhteiseksi keskustelunavaukseksi eri lapsiperhetoimijoiden välillä. Katso ohjelma ja ilmoittaudu tilaisuuteen!

Aika: Keskiviikkona 11.10.2017 klo 9-16, aamukahvit klo 8.30 alkaen
Paikka: Jyväskylän kaupunginkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä
Tilaisuutta voi seurata myös webcastingin avulla ja se taltioidaan. Tilaisuudessa on Twitter-seinä, joka mahdollistaa keskusteluun osallistumisen myös niille, jotka eivät pääse paikalle. Ohjelman tarkemmasta sisällöstä ilmoitetaan myöhemmin.

Mitä: Päivässä käynnistetään monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Päivän aikana saadaan tietoa lapsen elämäntilanteen ja tuentarpeiden monitoimijaisesta arvioinnista (Katso mallinnustyöryhmän raportti täältä: http://www.julkari.fi/bitstream/han-dle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3 sivut 12-34). Päivä on tarkoitettu yhteiseksi keskustelunavaukseksi eri lapsiperhetoimijoiden välillä. Päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja kokemusasiantuntijoilta, THL:lta ja STM:sta ja työstetään mm. työpajatyöskentelyn avulla konkreettista suunnitelmaa siitä, kuinka mallinnus tuodaan käytäntöön ja kuinka lapsen ja koko perheen toimijuus ja osallisuus arviointityöskentelyssä toteutuvat.
Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-työskentelyn aikana jokaisessa maakunnassa. Yhteiskehittämispäivät sisältyvät erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämiskokonaisuuteen. Päivien teemoja ovat syksyn 2016 valtakunnallisessa työpajatyöskentelyssä kehitetyt lastensuojelun mallinnukset (luettavissa https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/tyopajaprosessit-2016 ). Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja. Keski-Suomessa yhteiskehittämispäivän teemaksi on valittu monitoimijainen arviointi ja päivä koskettaa kaikkia yhteiseen arviointiin osallistuvia tahoja.

Kenelle: Sosiaalialan, terveydenhuollon, koulun ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja esimiehille sekä kehittäjille, kouluttajille, tutkijoille, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja erityisesti kokemusasiantuntijoille. Mukaan ovat tervetulleita kaikki palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet.

Järjestäjä: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä K-S LAPE-hankkeen kanssa.

Lisätiedot: Tanja Hänninen, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, tanja.hanninen@koske.fi, p. 044-265 1064

Ilmoittautuminen 6.10.17 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/DA2E56782DEB6978.par