Toimintaohje lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa on päivitetty

Maakunnallinen työryhmä, johon on kuulunut edustajia laajasti Keski-Suomesta lastensuojelun sosiaalityöstä ja sosiaalipäivystyksestä, perheneuvoloista, poliisista, keskussairaalan päivystyksestä ja sairaalan sosiaalityöstä, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilta, seurakunnasta, kriisikeskus Mobilesta sekä sosiaalialan osaamiskeskuksesta, on päivittänyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon liittyvän ohjeen joulukuussa 2018 ja viimeiset tarkennukset päivitykseen on tehty tammikuussa 2019.

Lue lisää