Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla -hanke on saanut rahoituksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea. Lisätietoja tiedotteessa Kansa-koulu-hankkeen internetsivuilla. Löydät sivuilta myös muita ajankohtaisia asioita, muun muassa pilottien hyvien käytäntöjen koonnin.

Romaniasioiden osaamiskeskuksen suunnittelu käynnistettiin yhteisvoimin

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa on vastikään käynnistetty hanke, jossa luodaan kansallisen romaniasioiden osaamiskeskuksen toimintamalli. Suunnitteluvaiheessa hahmotellaan mitä erityistehtäviä keskuksen hoidettavaksi tulee, mitkä tahot sitoutuvat keskuksen taustatoimijoiksi ja miten romanien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet keskuksessa saadaan turvattua.  Asiantuntijoiden näkemyksiä kerätään monipuolisesti eri puolilta Suomea. Lue lisää

Sanoja yksinäisyydestä -seminaari Jyväskylän Veturitalleilla 2.2.2018

Yhteistyössä KOSKEN Yhdessä ei olla yksin -hanke, Homies Youth Work ja K-S FinFami ry:n: Tuttu -projekti järjestävät
Sanoja yksinäisyydestä -seminaarin Jyväskylän Veturitalleilla perjantaina 2.2.2018 klo 9-14.
Ilmoittautumiset päivään pyydetään 19.1.2018 mennessä oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/6301FCE9F57FDC77.par
Lue lisää

Opinnäytetyö perustoimeentulotuen Kela-siirrosta julkaistu osana valtakunnallista PRO SOS -hanketta

Opinnäytetyö käsittelee perustoimeentulotuen Kela-siirtoa, joka astui voimaan tammikuussa 2017. Sen tarkoituksena oli selvittää PRO SOS -hankkeen tekemän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun alkukartoituksen avulla, millaista yhteistyötä sekä millaisia asiakasohjauksen tapoja Kelan ja kunnan välillä on toimeentulotukityössä,

Lue lisää