Koulutusmäärien nostaminen, alan houkuttelevuuden lisääminen ja työssäjaksamisen parantaminen vähentävät sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmia

Vuoden voimassa olleen sosiaalihuollon ammattihenkilölain koetaan olevan hyvä selkänoja sosiaalialan toiminnalle, mutta ammattihenkilölain 12 §:n tulkintaa sosiaalityöntekijänä tilapäisena toimimisesta tulisi selkeyttää. Tämä ilmenee juuri julkaistusta sosiaalialan osaamiskeskusten toteuttamasta selvityksestä sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimimimisen valtakunnallisesta tilanteesta. Lue lisää